Het tweede kwartaal leverde een gemengd beeld op voor Orange Belgium. De omzet en de bedrijfswinst (ebitda) lagen boven de verwachtingen, maar een kleiner dan verwachte toename van het aantal kabelklanten drukte het sentiment. De omzet uit diensten klom op jaarbasis 4,3 procent hoger naar 279,5 miljoen euro. Daar is de omzet uit de verkoop van mobiele telefoons niet bij gerekend. Over de volledige eerste jaarhelft bedroeg de vooruitgang 2,4 procent (553,5 miljoen euro), ondanks de impact van de afgeschafte roamingtarieven. Die zullen Orange Belgium op jaarbasis 36,9 miljoen euro omzet kosten en ook de bedrijfswinst met 31,9 miljoen drukken. Die omzet en winst moet dus elders worden gehaald.
...