De resultaten van de tweede helft van 2021 tonen nogmaals aan dat Exmar pas een gezonde winstgevendheid kan bereiken als de twee grote gasplatformen, de Tango FLNG en de FSRU S188, een huurder vinden. In de tweede jaarhelft stonden beide platform werkloos aan de kant. De bedrijfswinst dook 9 miljoen dollar in het rood, wat een nettoverlies van 23,5 miljoen dollar opleverde. Over heel 2021 was er wel nog een nettowinst van 11,6 miljoen dollar, maar dat is te danken aan de verbrekingsvergoeding van 56,8 miljoen dollar die Gunvor betaalde om af te raken van het huurcontract met de FSRU S188.
...

De resultaten van de tweede helft van 2021 tonen nogmaals aan dat Exmar pas een gezonde winstgevendheid kan bereiken als de twee grote gasplatformen, de Tango FLNG en de FSRU S188, een huurder vinden. In de tweede jaarhelft stonden beide platform werkloos aan de kant. De bedrijfswinst dook 9 miljoen dollar in het rood, wat een nettoverlies van 23,5 miljoen dollar opleverde. Over heel 2021 was er wel nog een nettowinst van 11,6 miljoen dollar, maar dat is te danken aan de verbrekingsvergoeding van 56,8 miljoen dollar die Gunvor betaalde om af te raken van het huurcontract met de FSRU S188.De combinatie van een onderliggende negatieve rendabiliteit en een nog altijd hoge schuldenlast blijft risicovol. De liquiditeitspositie is wel aan de beterhand. Het management zegt dat het bedrijf de komende twaalf maanden de financiële verplichten kan nakomen en dat de convenanten gerespecteerd zullen worden. Er is ook geld genoeg om een bescheiden dividend van 0,08 euro per aandeel uit te keren. De balans is stevig genoeg met een eigen vermogen van 536 miljoen dollar, terwijl de beurskapitalisatie 405 miljoen dollar bedraagt. Toch blijft het zorgvuldig centen tellen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.Het goede nieuws is dat de FSRU S188 met het Nederlandse Gasunie een nieuwe huurder voor vijf jaar gevonden heeft. Dat contract moet op jaarbasis 15 tot 20 miljoen dollar in het laatje brengen. De ingebruikname van de FSRU S188 wordt verwacht in het derde kwartaal van dit jaar. Gasunie zal het platform gebruiken om vloeibaar aardgas (lng) te hervergassen en te injecteren in het Nederlandse aardgasnet. De geopolitieke situatie heeft Exmar daarbij een handje geholpen, nu Europa koortsachtig op zoek is naar alternatieve leveranciers voor Russisch aardgas. Lng is een van de meest voor de hand liggende alternatieven, maar in heel wat Europese landen ontbreekt de infrastructuur nog om meer lng in te voeren.Deze nieuwe realiteit verhoogt ook de kansen om een huurder te vinden voor de Tango FLNG. Dat schip zet aan het begin van de productieketting aardgas om in lng. Een huurcontract voor de Tango zou nog een grotere boost geven aan de resultaten van Exmar, maar het blijkt al jaren een lastige en complexe opdracht om het gevaarte aan het werk te krijgen. Ook nu blijft het afwachten.Zonder de inkomsten van beide vehikels viel Exmar in 2021 terug op de inkomsten uit het verhuur van zijn tankervloot, die hoofdzakelijk actief is in het transport van lpg en ammoniak en dus niet lng. De tarieven voor de grootste schepen begonnen het jaar op recordhoogtes, om daarna fors in te zinken en tegen het einde van het jaar weer te herstellen. De tarieven voor de middelgrote en kleinere schepen bleven over het hele jaar vrij stabiel. In die divisie boekte Exmar in 2021 een bedrijfswinst van 27 miljoen dollar. Vanaf dit jaar zullen ook twee nieuwe grote schepen, de Flanders Innovation en de Flanders Pioneer, bijdragen aan het resultaat via een huurcontract met Equinor. Mocht ook de Tango een huurder vinden, dan kan 2022 een kanteljaar worden voor Exmar.ConclusieDankzij het nieuwe huurcontract voor de FRSU S188 moet Exmar dit jaar afscheid kunnen nemen van de onderliggende negatieve rendabiliteit. De basisactiviteit van het transport van lpg en ammoniak zorgt voor een vrij stabiele bron van inkomsten, maar om het bedrijf structureel winstgevend te maken moet ook de Tango FLNG een huurder vinden. De huidige waardering bij een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow is fair, gezien het nog hoge risicoprofiel. We blijven bij het advies 'houden'. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 6,2 euroTicker: EXMISIN-code: BE0003808251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 342 miljoen eurok/w 2021: 35verwachte k/w 2022: 30Koersverschil 12 maanden: +82%Koersverschil sinds jaarbegin: +44%Dividendrendement: 1,3%