Het Argentijnse overheidsbedrijf YPF heeft Exmar een flinke pad in de korf gezet. De Argentijnen huren voor tien jaar de FLNG Tango, een schip dat aardgas kan omzetten in lng, maar betalen hun facturen niet meer voor de diensten die vanaf half maart zijn geleverd. YPF roept overmacht in. Door de coronacrisis zag het energiebedrijf zijn omzet met 70 procent dalen. Exmar bestempelt dat manoeuvre als onwettig.
...

Het Argentijnse overheidsbedrijf YPF heeft Exmar een flinke pad in de korf gezet. De Argentijnen huren voor tien jaar de FLNG Tango, een schip dat aardgas kan omzetten in lng, maar betalen hun facturen niet meer voor de diensten die vanaf half maart zijn geleverd. YPF roept overmacht in. Door de coronacrisis zag het energiebedrijf zijn omzet met 70 procent dalen. Exmar bestempelt dat manoeuvre als onwettig. Voor Exmar zijn de huurinkomsten van de FLNG Tango van cruciaal belang om de verhouding tussen de bedrijfscashflow en de schuldenlast beheersbaar te houden. In het eerste kwartaal was de FLNG Tango goed voor ruim een derde van de bedrijfscashflow. Op jaarbasis dreigt Exmar ruim 40 miljoen dollar te verliezen op een ogenblik dat het bedrijf kreunt onder de schulden. Eind maart bedroeg de nettoschuldenlast 527,6 miljoen dollar, wat 15 keer de bedrijfscashflow van 2019 is. Eind maart stelde het bedrijf dat de kredietconvenanten kunnen worden gerespecteerd tot eind dit jaar, dankzij de inkomsten van de FLNG Tango en de FSRU, een opslagschip dat verhuurd wordt aan de grondstoffenhandelaar Gunvor. "Als bovenstaande veronderstellingen niet tijdig gehaald worden, is er een materiële onzekerheid of de onderneming voldoende liquiditeiten zal hebben om aan haar verplichtingen te voldoen voor een periode van tenminste twaalf maanden, te rekenen vanaf de goedkeuring van de financiële staten." Het voegde eraan toe dat het bedrijf onderhevig is "aan bepaalde risico's met betrekking tot de contractuele tegenpartijen". Het management zegt dat de liquiditeitspositie niet in gevaar is tot eind 2020.In een sector in crisis zal Exmar altijd met een tegenpartijrisico worden geconfronteerd bij de verhuur van een kapitaalintensief schip als de FLNG Tango. Het is al de tweede keer dat een klant van de FLNG Tango in gebreke blijft. Daarnaast blijven ook vraagtekens staan achter het huurcontract van de FSRU. Gunvor huurt het schip voor tien jaar, maar heeft nog geen klant gevonden. Gunvor voldoet aan zijn verplichtingen, maar heeft een arbitrageprocedure opgestart om van onder het contract te geraken. De nieuwe tegenslag treft Exmar na een beter eerste kwartaal. Dankzij de inkomsten van de FLNG Tango en de aantrekkende huurtarieven voor lpg-schepen, kon Exmar een bedrijfswinst van 10 miljoen dollar boeken, tegenover een verlies van 4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Die lijn kan dus niet doorgetrokken worden. De coronacrisis zet ook de tarieven voor lpg-schepen onder druk, al kan Exmar die storm nog uitzitten omdat de lpg-vloot dit jaar al grotendeels onder contract ligt.Noteer wel dat Exmar over een vrij solide balans beschikt. Het eigen vermogen bedraagt 448 miljoen dollar op een balanstotaal van 909 miljoen dollar. Het probleem is de financiële schuldenlast die de bedrijfswinst helemaal opeet. In 2019 eindigde Exmar zelfs 9 miljoen dollar in het rood. Exmar werkt dus vooral voor de schuldeisers en niet voor de aandeelhouders. Het bedrijf zou die schuldenlast kunnen verminderen door rendabele lpg-schepen te verkopen, maar dat is in de huidige marktomstandigheden niet het beste idee. Conclusie Exmar blijft structureel kampen met een hoge schuldenlast en een zwakke rendabiliteit. Daar komt een verhoogd tegenpartijrisico bij. Dat maakt het bedrijf heel kwetsbaar voor bijna onvermijdelijke tegenslagen. De boekwaarde van 448 miljoen dollar is de laatste verdedigingslijn. De koers reageerde al fel op het wedervaren met de FLNG Tango, maar het risico is te groot om het aandeel op te pikken. Het advies gaat daarom naar verkopen.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 2,25 euroTicker: EXMISIN-code: BE0003808251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 148 miljoen euroK/w 2019: - Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -60%Koersverschil sinds jaarbegin: -57%Dividendrendement: -