De gastankerrederij Exmar leek de jongste maanden wel een biotechbedrijf. Net zoals de onderzoeksresultaten van een potentieel geneesmiddel de koers van een biotechbedrijf kunnen maken of kraken, hangt Exmar af van het vinden van een klant voor de Caribbean FLNG, een schip dat gas aan boord vloeibaar kan maken.
...

De gastankerrederij Exmar leek de jongste maanden wel een biotechbedrijf. Net zoals de onderzoeksresultaten van een potentieel geneesmiddel de koers van een biotechbedrijf kunnen maken of kraken, hangt Exmar af van het vinden van een klant voor de Caribbean FLNG, een schip dat gas aan boord vloeibaar kan maken.Die mastodont ligt nog werkloos op een scheepswerf in China, maar de financiering van 350 miljoen dollar ligt Exmar zwaar op de maag. Tegen eind dit jaar loopt de schuldenlast op tot 800 miljoen dollar, en daar staat een bedrijfscashflow van ongeveer 80 miljoen dollar tegenover. De financiële schuld bedraagt dus ruim 10 keer de bedrijfscashflow, wat in alle omstandigheden alarmerend hoog is.Bovendien trekt die financiële strop zichzelf verder dicht, omdat de financiers een hogere risicopremie eisen. Afgelopen zomer moest Exmar een lening in Noorse kroon ter waarde van 105 miljoen euro herfinancieren tegen een strafrente van maar liefst 11 procent. Exmar heeft dus dringend behoefte aan een sterkere balans of aan extra bedrijfscashflow. Die kan het vinden door de Caribbean FLNG aan het werk te zetten.De voorbije dagen herleefde het aandeel door het vooruitzicht dat de National Iranian Oil Company het gevaarte zou huren. Exmar liet weten dat het voor eind 2018 geen huurinkomsten verwacht. Ook over een ander duur schip in aanbouw liet Exmar weten dat het onderhandelt over twee mogelijke bestemmingen. Maar zelfs als beide dossiers in de goede zin kantelen, zal Exmar nog enkele jaren werken voor de kredietverschaffers, en niet voor de aandeelhouders.Het lot van de Carribean FLNG is voor Exmar een halszaak geworden, omdat de winstgevendheid van de kernactiviteiten in het slop is geraakt. Over de eerste negen maanden van dit jaar bleef de bedrijfswinst steken op 16 miljoen dollar, ondanks een bonus van 9 miljoen dollar door eenmalige factoren.Zo verkocht Exmar de verzekeringsdochter Belgibo met een mooie meerwaarde van 31 miljoen dollar. Die verkoop moet de balans versterken om de rentelasten behapbaar te houden. Exmar boekte een waardevermindering van 22,1 miljoen dollar op de tanker Excel, maar het bedrijf kan dat bedrag dit kwartaal integraal recupereren door de geslaagde verkoop van de Excel, wellicht aan Gazprom.Los van die eenmalige bewegingen is de onderliggende bedrijfswinst een mager beestje. In het derde kwartaal daalde die bedrijfswinst zelfs tot het nulpunt. Daarmee betaal je de rente natuurlijk niet, waardoor de winst over de eerste negen maanden van het jaar voor 19,9 miljoen dollar in het rood eindigde. Aan de basis van de zwakke winstgevendheid van de kernactiviteiten liggen de lage tarieven voor het scheepstransport van lpg en lng. Zo leidt de toevloed van nieuwe lpg-schepen tot toenemende concurrentie en tot neerwaartse druk op de tarieven. Langetermijncontracten bieden Exmar wel een vrij grote bescherming tegen de zwakke tarieven op de spotmarkt. Toch was de lpg-divisie in het derde kwartaal slechts goed voor een bedrijfswinst van 1,1 miljoen dollar.Ook in de lng-divisie bleef de oogst aan bedrijfswinst in het derde kwartaal beperkt tot 4,4 miljoen dollar, wat een derde minder is dan in dezelfde periode van vorig jaar. De vooruitzichten zijn daar wel beter dan die op de lpg-markt. De offshore divisie, die platformen levert voor de olie- en gaswinning op zee, heeft het nog lastiger met een bedrijfsverlies van 3,2 miljoen dollar in het derde kwartaal. Daar zou het ergste vanaf 2019 voorbij moeten zijn. Zelfs als er een klant wordt gevonden voor de Caribbean FLNG, heeft Exmar zijn schaapjes niet op het droge. Een deal kan voor een koersopleving zorgen, maar op korte termijn blijft de winstgevendheid zwak en de schuldenlast zeer hoog. Het risicoprofiel blijft te hoog. Verkopen.Advies : verkopenRisico : hoogRating : 3CKoers: 5,75 euroTicker: EXMISIN-code: BE0003808251Munt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 403 miljoen euroK/w 2016: 13Verwachte k/w 2017: - Koersverschil 12 maanden: -11% Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: -