Beide vehikels zijn nu aan het werk, maar toch blijft het aandeel in de lappenmand liggen. Dat komt omdat de onderliggende rendabiliteit van de totale vloot nog altijd zwak is, terwijl de schuldenlast nog zeer hoog is. Deze zwakke rendabiliteit kreeg minder aandacht, hoewel een structureel herstel van de winstgevendheid een must is om de schuldenlast onder controle te krijgen. Op 30 juni voldeed het bedrijf aan alle kredietconvenanten, en het management verwacht dat het bedrijf ook eind 2019 de convenanten zal respecteren. Tegenover de zwakke rendabiliteit staat wel een behoorlijke balans, met een eigen vermogen van 450 miljoen dollar op een balanstotaal van 919 miljoen dollar eind juni 2019.
...