26,25 USD - 4C
...

26,25 USD - 4C Het ene socialenetwerkbedrijf is het andere niet. Waar de koers van LinkedIn dit jaar al met bijna 60% klom en het aandeel intussen aan ongeveer 4 keer de introductieprijs noteert, kan Facebook minder goede cijfers voorleggen. Het aandeel 'vierde' op 18 mei zijn eerste jaar op de beurs met een verlies van bijna 31% tegenover de introductiekoers. Het dient echter ook gezegd dat het aandeel ruim de helft boven het dieptepunt van september noteert. Topman Mark Zuckerberg probeerde het tij te doen keren met een investeringsstrategie waarbij volop wordt ingezet op de groeiende mobiele advertentiemarkt. Facebook kan het zich niet langer permitteren om achterop te blijven in dit segment en ontwikkelde specifieke software (Facebook Home, News feed, Graph Search) en advertentieformats (Mobile App Install Ads, Custom Audiences) voor het mobiele segment. Tijdens het eerste kwartaal steeg de omzet met 38% op jaarbasis, tot 1,46 miljard USD, wat iets boven de consensusverwachting was. Veruit het grootste deel van de omzet was afkomstig uit advertentie-inkomsten. Die namen met 43% toe, tot bijna 1,25 miljard USD. De inkomsten uit mobiele advertenties stegen met 22%, tot 374 miljoen USD, wat een stuk boven de verwachtingen was. De mobiele inkomsten staan nu in voor 30% van de totale advertentieomzet, tegenover 23% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Deze vooruitgang lijkt misschien niet spectaculair, maar een jaar geleden was de omzet uit mobiele advertenties nog verwaarloosbaar. Keerzijde van de medaille is dat de omzet uit desktopadvertenties op kwartaalbasis met 15% daalde en onder de verwachtingen uitkwam. Desktopadvertenties zijn nog steeds lucratiever en het is niet de bedoeling dat het mobiele segment het duurdere segment kannibaliseert, maar wel dat de markt in haar geheel groeit. Door de investeringen in het ontwikkelen van nieuwe software en het aanwerven van extra personeel stegen de operationele kosten met 60%, tot 1,09 miljard USD. Daardoor bleef de vooruitgang van de bedrijfskasstroom of ebitda steken op 35% op jaarbasis, wat een ebitda-marge van 55,1% opleverde. De operationele marge daalde naar 39%, tegenover nog 46% in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg op jaarbasis met 9%, tot 287 miljoen USD, maar het winstcijfer per aandeel bleef ongewijzigd op 0,12 USD. Facebook telde, naar eigen zeggen, op het einde van het eerste kwartaal 1,11 miljard gebruikers die minstens 1 keer per maand actief waren. Dit zijn er 23% meer dan een jaar eerder. Het aantal mobiele gebruikers dikte met 54% aan, tot 751 miljoen, en maakt nu 68% van de totale Facebook-gemeenschap uit. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg met 11% op jaarbasis, waarbij de groei het hoogst was in Azië en het laagst in Europa. Na de publicatie van de kwartaalresultaten werd Facebook, net als Google, genoemd als mogelijke overnemer van Waze. Dit bedrijf uit Californië biedt een mobiele applicatie voor routebegeleiding aan, waarbij inkomsten worden gegenereerd uit advertenties. Ondanks een korte uitstap boven de grens van 30 USD heeft het aandeel sinds begin dit jaar per saldo niet bewogen. Feit blijft dat sinds de introductie enkel met een goede timing geld te verdienen viel aan Facebook. De omzetgroei blijft spectaculair, maar door de zware investeringen in het mobiele platform gaat dit ten koste van de marges. Dit zal ook de komende kwartalen nog het geval zijn. De groep hoopt dat de winstgevendheid weer zal aantrekken wanneer voldoende marktaandeel in het mobiele marktsegment wordt veroverd. De concurrentie zit ook niet stil en de marketingstrijd om de mobiele gebruiker is ongemeen hevig. Het is dan ook moeilijk om een waardering van 52 keer de verwachte winst voor Facebook te verantwoorden. Ondanks de vooruitgang op de mobiele advertentiemarkt en de financiële gezondheid van de groep behouden we voorlopig het advies 'afbouwen' (4C).Afbouwen