De Belgische olierederij Euronav zette een schitterend eerste kwartaal neer dankzij de hoge verhuurtarieven voor olietankers. Die kwamen er door de spanningen tussen de olieproducerende landen Rusland en Saudi-Arabië, dat eind februari de productiebeperkingen losliet, en de historische val van de vraag naar olie door covid-19. Het overaanbod liep op tot 30 à 40 miljoen vaten per dag en bracht de voorbije twee maanden een ongeziene vraag naar olieopslag op gang.
...

De Belgische olierederij Euronav zette een schitterend eerste kwartaal neer dankzij de hoge verhuurtarieven voor olietankers. Die kwamen er door de spanningen tussen de olieproducerende landen Rusland en Saudi-Arabië, dat eind februari de productiebeperkingen losliet, en de historische val van de vraag naar olie door covid-19. Het overaanbod liep op tot 30 à 40 miljoen vaten per dag en bracht de voorbije twee maanden een ongeziene vraag naar olieopslag op gang. De opslagruimte op land is volledig ingenomen, en sinds begin april zijn 125 VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) en 61 Suezmax-schepen (tussen 150.000 en 165.000 ton) gehuurd voor opslag. Dat is 15 procent van de wereldvloot. Het gemiddelde dagtarief voor de VLCC's bedroeg 72.750 dollar en voor de Suezmax-schepen 59.250 dollar, tegenover 35.195 dollar en 27.380 dollar in het eerste kwartaal van 2019. De omzet steeg met een stevige 79,1 procent tot 416,7 miljoen dollar. De kosten bleven stabiel of daalden licht, waardoor de nettowinst explodeerde van 19,5 miljoen dollar tot 225,6 miljoen, of van 0,09 dollar naar 1,05 dollar per aandeel. Op basis van de nieuwe dividendpolitiek om op kwartaalbasis tot 80 procent van de nettowinst (zonder meer- of minderwaarden op activa) aan de aandeelhouders uit te keren, betaalt Euronav op 26 juni een brutodividend van 0,81 dollar per aandeel. Samen met het slotdividend over 2019 van 0,29 dollar per aandeel op 9 juni geeft dat tegen de huidige koers een fabelachtig brutorendement van 11 procent. Het tweede kwartaal dient zich nog beter aan, want al 71 procent van de beschikbare VLCC-capaciteit is geboekt tegen 95.000 dollar per dag, en 47 procent van de capaciteit van de Suezmax-schepen tegen 65.400 dollar per dag. Vorig jaar lagen die cijfers voor het tweede kwartaal op 26.450 dollar en 18.000 dollar. Per stijging van de tarieven met 5000 dollar per dag stijgt het nettoresultaat op jaarbasis met 108 miljoen dollar. CEO Hugo De Stoop gaf aan niet tevreden te zijn met de beurskoers. Het is mogelijk dat een deel van de winstuitkering van het tweede kwartaal via de inkoop van eigen aandelen zal gebeuren. Intussen zakte de nettoschuld in het eerste kwartaal met ruim 100 miljoen dollar tot 1,2 miljard, wat na de dubbele dividenduitkering in juni een relatief conservatieve schuldgraad van 42 procent geeft. Euronav blijft actief de eigen vloot vernieuwen. Sinds 1 januari heeft het vier schepen boven de marktprijs verkocht en vier nieuwe schepen onder de marktprijs gekocht. De grote vraag is hoe snel de extreem hoge olievoorraden zullen verminderen. Euronav dicht een geleidelijke normalisatie de komende twaalf maanden het meeste kansen toe. Daarna dreigt een lastigere periode voor de verhuurtarieven, maar verschuift de aandacht naar de relatief oude wereldvloot, met de hoogste gemiddelde leeftijd sinds 2002. Begin 2021 zal 26 procent van de VLCC's meer dan vijftien jaar oud zijn. Dan zullen de onderhoudskosten aanzienlijk toenemen. Daarnaast is het orderboek als percentage van de wereldvloot gezakt tot 7 procent, het laagste niveau sinds 1997.ConclusieDe markt beloonde het aandeel van Euronav nauwelijks voor een beter dan verwacht eerste kwartaal en de schitterende vooruitzichten voor het tweede kwartaal. Tot ergernis van CEO De Stoop, die van plan is desnoods via de inkoop van eigen aandelen een bodem te leggen onder de koers. De hevige volatiliteit moeten we erbij nemen, maar we houden onze positie in de voorbeeldportefeuille aan.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,20 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,02 miljard euroK/w 2019: 23Verwachte k/w 2020: 3Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 11%