Het aandeel van First Majestic is sinds de speculatieve piek van februari met bijna de helft teruggevallen en noteert weer op het niveau van begin januari. Enerzijds is de prijs van goud en zilver sinds het begin van het jaar met respectievelijk 6 en 12 procent gedaald. Anderzijds gaat het operationeel wat minder. Maar beterschap is op komst.
...

Het aandeel van First Majestic is sinds de speculatieve piek van februari met bijna de helft teruggevallen en noteert weer op het niveau van begin januari. Enerzijds is de prijs van goud en zilver sinds het begin van het jaar met respectievelijk 6 en 12 procent gedaald. Anderzijds gaat het operationeel wat minder. Maar beterschap is op komst. Daar zorgt in de eerste plaats de dit jaar overgenomen Jerritt Canyon-mijn in Nevada voor. Ze is in de cijfers van het tweede kwartaal voor ongeveer twee maanden meegeteld. De productie is er nog niet op kruissnelheid, en aanpassingen zullen de hoge productiekosten verlagen. Bij de mijn hoort een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 4500 ton ertsen per dag, waarvan nog maar 2400 ton wordt gebruikt. Een andere groeipool is het Ermitaño-uitbreidingsproject van Santa Elena in Mexico. Nog dit jaar worden er 60.000 tot 70.000 ton ertsen ontgonnen. Begin volgend jaar start de commerciële productie. De groepsproductie bedroeg in het tweede kwartaal 6,44 miljoen troy ounce zilver-equivalent, tegenover 4,54 miljoen in het eerste kwartaal. Vergelijkingen op jaarbasis zijn niet relevant, omdat de mijnen toen door de coronamaatregelen gedeeltelijk stillagen. Het productie omvatte 3,27 miljoen troy ounce zilver en 46.545 troy ounce goud, goed voor een omzet van 154,1 miljoen dollar. Dat is ruim de helft meer dan in het eerste kwartaal, dankzij de bijdrage van Jerritt Canyon. De gemiddelde verkoopprijs per troy ounce zilverequivalent was 27,32 dollar, 58 procent meer dan een jaar eerder en 1 procent hoger dan in het eerste kwartaal. De totale productiekosten bleven op kwartaalbasis bijna ongewijzigd op 19,42 dollar per troy ounce, wat een brutomarge van 7,9 dollar per verkocht troy ounce opleverde. Door de lagere edelmetaalprijzen zal dat in het lopende kwartaal lager zijn. De operationele winst uit de mijnbouwactiviteiten bedroeg 29,4 miljoen dollar, tegenover 28,1 miljoen in het eerste kwartaal. De aangepaste nettowinst kwam uit op 12,7 miljoen dollar (5 dollarcent per aandeel) tegenover 20,7 miljoen dollar verlies een jaar eerder. Bij San Dimas werden in het tweede kwartaal meer ertsen verwerkt, maar de grades lagen wel lager. Met 3,18 miljoen troy ounce zilver equivalent levert de mijn wel de grootste bijdrage aan de groepsproductie. In de tweede jaarhelft zullen de grades weer toenemen. Een gelijkaardige situatie zien we bij Santa Elena, dat voor 1,14 miljoen troy ounce tekende. Sinds mei is de lng-installatie in gebruik, wat de energiekosten drastisch zal reduceren. Jerritt Canyon zal dit jaar tussen 73.000 en 79.000 troy ounce goud bijdragen. In 2022 loopt dat op tot dit oplopen naar meer dan ruim 100.000 troy ounce. First Majestic verhoogde de productieprognose van 20,6 tot 22,9 miljoen naar 25,7 tot 27,5 miljoen troy ounce. Ook de kostenprognose steeg van gemiddeld 15,37 naar 18,25 dollar per troy ounce. First Majestic had na de eerste jaarhelft 227,1 miljoen dollar in kas. De liquiditeit, inclusief een kredietlijn van 40 miljoen dollar, bedraagt 316,3 miljoen. Daar staat 172,9 miljoen dollar schuld tegenover. Het dividend is met een derde verhoogd en bedraagt nu 24 dollarcent op jaarbasis. ConclusieOndanks de tegenvallende koersprestatie van de voorbije maanden is er geen reden om te twijfelen aan het groeipotentieel van First Majestic. Met een steeds hogere bijdrage van Jerrit Canyon en de start van Ermitaño oogt 2022 veelbelovend. Tegelijk vallen ook opstartkosten weg, waardoor de productiekostprijs zal dalen. First Majestic is financieel gezond en heeft geen vers kapitaal nodig. Het aandeel is te zwaar afgestraft. Koers: 12,58 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3,2 miljard dollarK/w 2020: 70Verwachte k/w 2021: 42Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 0,2%