We stelden Fission Uranium begin 2020 voor om in te spelen op de lange periode van stijgende prijzen die we verwachten in uranium. In het Canadese uraniumexploratiebedrijf staat het Patterson Lake South-project (PLS) centraal, een gebied van 31.039 hectare in het Athabasca-bassin in de Canadese provincie Saskatchewan. Sinds de ontdekking in 2012 is geboord in vijf zones op het uitgestrekte gebied, samen omgedoopt tot Triple R. Dat is het grootste onontwikkelde project waarvan de rijke ertslagen nauwelijks 50 meter onder de aardoppervlakte beginnen.
...

We stelden Fission Uranium begin 2020 voor om in te spelen op de lange periode van stijgende prijzen die we verwachten in uranium. In het Canadese uraniumexploratiebedrijf staat het Patterson Lake South-project (PLS) centraal, een gebied van 31.039 hectare in het Athabasca-bassin in de Canadese provincie Saskatchewan. Sinds de ontdekking in 2012 is geboord in vijf zones op het uitgestrekte gebied, samen omgedoopt tot Triple R. Dat is het grootste onontwikkelde project waarvan de rijke ertslagen nauwelijks 50 meter onder de aardoppervlakte beginnen.Fission wisselde vorige zomer CEO Dev Randhawa in voor de ervaren geoloog Ross McElroy. Hij was al jaren operationeel directeur bij Fission en nauw betrokken bij vier significante uraniumontdekkingen, waaronder het PLS-project. Nadat Fission in april een kredietfaciliteit van 10 miljoen Amerikaanse dollar had verkregen van de grondstoffenfinancierder Sprott, maakte McElroy van de koersstijging in het najaar gebruik voor een dubbele kapitaalverhoging. In november werd 17 miljoen Canadese dollar opgehaald via de uitgifte van 62,1 miljoen aandelen tegen 0,275 Canadese dollar per aandeel, en in december nog 7 miljoen dollar (17,1 miljoen aandelen uitgegeven tegen 0,41 dollar per aandeel). Per nieuw aandeel werd nog een halve warrant uitgegeven, waarbij één warrant binnen de twee jaar kan worden omgezet tegen respectievelijk 0,41 dollar en 0,50 dollar. De mogelijke opbrengst van circa 40 miljoen Canadese dollar volstaat om de komende twee jaar de definitieve haalbaarheidsstudie uit te voeren voor 27 miljoen dollar, en om een boorprogramma in 2021 van 12 miljoen dollar te financieren. Parallel wordt werk gemaakt van de volgende stappen in het milieuvergunningsproces en het consulteren van de lokale bevolking. De milieustudie zal tegen 2023 klaar zijn en het regulatoire en milieuvergunningsproces tegen 2026.Daarna volgt de definitieve beslissing over de bouw van een volledige ondergrondse mijn, die op basis van de laatste haalbaarheidsstudie uit 2019 drie jaar zal duren en 1,18 miljard Canadese dollar zal kosten. Op basis van nog maar twee van de vijf ontdekte zones zou de totale productie over zeven jaar 78,7 miljoen pond bedragen, met een hoge ertsgraad van 1,61 procent en tegen een goedkope operationele kostprijs van 9,57 Canadese dollar per pond. De voorlopige haalbaarheidsstudie veronderstelde een uraniumprijs van 50 Amerikaanse dollar per pond, tegenover de huidige spotprijs van 30 dollar. Om de omschakeling van een exploratiebedrijf naar een ontwikkelingsbedrijf te ondersteunen haalde Fission met Marc Wittrup en Gary Haywood (ex-Cameco) twee kleppers aan boord. Dat het Chinese nutsbedrijf CGN Mining in 2016 82 miljoen Canadese dollar betaalde voor een belang van 19,9 procent (door de recente uitgiftes gezakt tot 16,7%), en een afnameovereenkomst afsloot voor 20 procent (met optie tot 35%) van de toekomstige productie, is heel belangrijk.ConclusieDe benoeming van een nieuwe topman en de hogere uraniumprijs in 2020 leidden tot een versnelling bij Fission Uranium. Het ontwikkelingstraject is nog lang, maar we staan nog maar aan het begin van de stierenmarkt in uranium. Fission is op basis van de ondernemingswaarde per pond uraniumgrondstof respectievelijk 60 procent en 35 procent goedkoper gewaardeerd dan de bekendere bedrijven Nexgen Energy en Denison Mines. De hoge volatiliteit moet u erbij nemen, maar de fundamenten zijn het voorbije jaar versterkt. Niet te snel winst nemen is het credo om de cyclus ten volle te benutten. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,40 Canadese dollarTicker: FCU CNISIN-code: CA33812R1091Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 231 miljoen Canadese dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: -