0,09 CAD - 3D
...

0,09 CAD - 3DWe schreven enkele weken geleden nog dat het al maanden verdacht stil bleef rond het Idaho Cobalt Project (ICP) van het Canadese mijnbedrijf Formation Metals (FCO). De noodzakelijke financiering bleef uit, waardoor niet kon worden gestart met de bouw van de mijn. Die duidelijkheid is er intussen wel, maar zoals uit de koersevolutie kan worden afgeleid, is het nieuws niet bepaald opbeurend. De bittere realiteit is dat de financiering er voorlopig niet komt en dat het ICP tot nader order in de koelkast wordt gestopt. De onderhandelingen over een financiering zijn afgesprongen omdat de voorwaarden die aan FCO werden opgelegd te ongunstig waren voor het mijnbedrijf. Gekoppeld aan de lage kobaltprijs (High Grade met zuiverheidsgraad 99,8%), die de voorbije maanden is teruggevallen naar amper 11,5 USD per pond, zou het project onvoldoende rendement opleveren. Door de economische groeivertraging is de vraag naar kobalt sterk afgenomen, waardoor ook de prijzen kelderden. Eind vorig jaar kwam een private investeerder over de brug, maar die middelen waren te beperkt om met de bouw van de mijn te starten. FCO had nood aan, naar schatting, 120 miljoen USD voor het ICP binnen 9 tot 14 maanden operationeel kon zijn. Er zit dus voorlopig niets anders op dan te wachten tot de kobaltprijzen weer aantrekken en te hopen dat de financiers dan wel over de brug komen. Als gevolg van het voorlopig stopzetten van het project moeten ook de zogenaamde Recovery Zone Facility Bonds worden terugbetaald. Het gaat om een speciaal soort obligaties in het kader van de door de Amerikaanse overheid gelanceerde American Recovery and Reinvestment Act die erop gericht was om in bepaalde, economisch achtergestelde gebieden kapitaalinvesteringen aan te moedigen. In het geval van FCO ging het om een bedrag van 43,6 miljoen USD, bedoeld voor de bouw van de mijn. De terugbetaling gebeurt nu door de liquiditeitspositie van FCO aan te spreken. Het grootste gedeelte van de liquide middelen van de groep diende als waarborg voor die uitstaande obligaties. Na de terugbetaling verdwijnt de langetermijnschuld en bijgevolg ook de interestlasten, maar anderzijds blijven er nu niet zoveel vrij te besteden middelen meer over. Het bedrag dat bovenop de waarborg werd aangehouden (9,5 miljoen USD), is nu wel weer beschikbaar voor FCO. Voortaan zal alles binnen FCO draaien rond de raffinageactiviteiten. De groep bezit de Sunshine Precious Metals Refinery, waar in onderaanneming voor andere mijnbouwbedrijven onder meer goud en zilverertsen worden verwerkt. Er staat ook een uitbreiding van de Big Creek-raffinaderij op stapel. Die was bedoeld om de ertsen afkomstig van het ICP te verwerken. Nu dit op korte termijn niet nodig is, zullen de activiteiten zich uitbreiden naar de verwerking van zilver, koper, goud en pyriet of ijzersulfide. Aan een kobaltprijs van 50 USD per pond hadden de financiers elkaar voor de voeten gelopen om te mogen investeren in FCO. Dit zijn echter vijgen na Pasen, want deze prijs stond in 2007 op de tabellen, toen het vergunningsproces nog niet rond was, en niet nu. Het tragische aan het hele verhaal is dat FCO nu wel over de noodzakelijke vergunningen beschikt en dus in feite startklaar is, maar nu geen financiering vindt tegen aannemelijke voorwaarden. Of uitstel ook afstel zal betekenen, valt op dit moment lastig in te schatten. We zien de kobaltprijs op korte termijn niet onmiddellijk opveren en bijgevolg zal ook de financieringsbereidheid niet plots toenemen. Een verkoop van het project aan een kapitaalkrachtige partij is daarom nog steeds een realistische optie. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen laten de verwerkingsactiviteiten FCO toe om te overleven. Investeerders die al de hele rit hebben uitgezeten, hebben weinig andere keuze dan blijven zitten. Nieuwe aankopen zijn uiterst speculatief (3D).Afwachten / houden (speculatief)