Net zoals Transocean en Seadrill is Fred Olsen Energy een specialist in olieboorinstallaties op zee (offshore). De Europese sector van de oliediensten ligt duidelijk niet in de bovenste lade van de analisten. Maar de opnieuw erg negatieve marktreactie op de kwartaal- en jaarresultaten van de Noorse verhuurder van installaties om in de diepzee te boren, heeft ook specifieke oorzaken. De resultaten kwamen door hogere kosten iets onder de verwachtingen van de analisten uit, maar de koersdaling heeft niet in de eerste plaats met die cijfers te maken.
...

Net zoals Transocean en Seadrill is Fred Olsen Energy een specialist in olieboorinstallaties op zee (offshore). De Europese sector van de oliediensten ligt duidelijk niet in de bovenste lade van de analisten. Maar de opnieuw erg negatieve marktreactie op de kwartaal- en jaarresultaten van de Noorse verhuurder van installaties om in de diepzee te boren, heeft ook specifieke oorzaken. De resultaten kwamen door hogere kosten iets onder de verwachtingen van de analisten uit, maar de koersdaling heeft niet in de eerste plaats met die cijfers te maken.De Noren bleven in het vierde trimester steken op een bedrijfskasstroom (ebitda) van 704,1 miljoen NOK (analistenconsensus van 723 miljoen) en op een bedrijfswinst (ebit) van 340 miljoen NOK (gemiddelde schatting 353,4 miljoen). De winst per aandeel bedroeg 4,0 NOK per aandeel (was 4,4 NOK in hetzelfde kwartaal vorig jaar). Dat geeft voor het volledige boekjaar een winst per aandeel van 26,2 NOK, tegenover 27,5 NOK per aandeel voor het boekjaar 2012. Heel belangrijk is ook dat zowel het gewone als het speciale dividend van telkens 10 NOK bruto per aandeel (in totaal dus 20 NOK per aandeel) wordt herbevestigd en eind mei aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Waarom dan die koersval? De groep beschikte tot nog toe over slechts negen platforms (acht boorplatforms en één accommodatieplatform met 600 bedden). Door stijgende kosten neemt de rendabiliteit af en stagneert de winst al jaren in de buurt van 30 NOK per aandeel, en steeds meer daaronder. Fred Olsen liet dan ook twee nieuwe platforms bouwen. Die moeten ervoor zorgen dat de omzet en de winst de komende jaren weer substantieel stijgen, met een voorzichtige raming tot 40 NOK per aandeel in 2016. Maar voor de tweede keer al heeft Fred Olsen moeten aankondigen dat de oplevering van het eerste nieuwe platform, de Bolette Dolphin, is uitgesteld. Eerst werd gemikt op oktober 2013, dan op januari en nu op de tweede helft van februari. Het vierjarige contract met Anadarko Petroleum zal dan ook meer dan waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van dit jaar van start gaan. Het is duidelijk dat de scheepswerf van Hyundai Heavy Industries in Korea met vertragingen kampt, want de oplevering van het andere nieuwe platform, de Bollsta Dolphin, dat daar ook wordt gebouwd, is ook al uitgesteld van het eerste naar het derde kwartaal van volgend jaar. Voor de Bollsta Dolphin zal het vijfjarige contract met Chevron dus minstens twee kwartalen later beginnen. Maar er is enkel sprake van uitstel, niet van afstel. De inkomsten uit die contracten zullen alleen een aantal kwartalen later worden geboekt. Als we naar de negen operationele platforms kijken, vervalt enkel het vijfjarige contract met Petrobras in het derde kwartaal van dit jaar. De kans dat de winst in 2014 lager ligt dan vorig jaar, is dan ook gering. Wellicht ligt de winst hoger. ConclusieWe vinden de marktreactie sterk overdreven. Tegen 7 keer de (voorzichtige) verwachte winst voor 2014, tegen amper 4 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) en een bevestigd 10% brutodividendrendement is het aandeel een absoluut koopje. Vandaar dat we een aankooplimiet leggen voor nog eens 45 aandelen extra.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1B