In weerwil van de extreme koersreactie was het kwartaalrapport toch niet gitzwart. Fred Olsen Energy beschikt met de Bolette Dolphin, een gloednieuw platform sinds dit voorjaar werkzaam voor Anadarko (contract voor vier jaar, tot het tweede kwartaal van 2018) over een troef in deze moeilijke tijden (boekwaarde van kroonjuweel Bolette Dolphin eind 2013 bijna 4 miljard NOK, tegenover resterende totale beurskapitalisatie van 4,7 miljard NOK). De positieve invloed laat zich zien in de omzetcijfers van het derde trimester. Zo kwam de omzet met 335,4 miljoen USD 22,7% uit boven die van het vorig kwartaal en ook zelfs 9,2% boven het omzetcijfer voor het derde trime...

In weerwil van de extreme koersreactie was het kwartaalrapport toch niet gitzwart. Fred Olsen Energy beschikt met de Bolette Dolphin, een gloednieuw platform sinds dit voorjaar werkzaam voor Anadarko (contract voor vier jaar, tot het tweede kwartaal van 2018) over een troef in deze moeilijke tijden (boekwaarde van kroonjuweel Bolette Dolphin eind 2013 bijna 4 miljard NOK, tegenover resterende totale beurskapitalisatie van 4,7 miljard NOK). De positieve invloed laat zich zien in de omzetcijfers van het derde trimester. Zo kwam de omzet met 335,4 miljoen USD 22,7% uit boven die van het vorig kwartaal en ook zelfs 9,2% boven het omzetcijfer voor het derde trimester van vorig jaar. Ook de bedrijfskasstroom (ebitda) was lang niet slecht, met 150,5 miljoen USD of liefst 41,1% beter dan in het tweede trimester en slechts 3% onder de 155,1 miljoen USD ebitda tijdens de periode juli-september van vorig jaar. Met dank dus aan de Bolette Dolphin, maar ook de terugkeer van de Blackford Dolphin en de Bideford Dolphin, die na een gebruikelijke onderhoudsbeurt in het afgelopen trimester weer actief werden. De bedrijfswinst (ebit) bedroeg echter slechts 15,4 miljoen USD door opnieuw hogere afschrijvingen, maar vooral door een uitzonderlijke impairment (waardevermindering) van 42,7 miljoen USD op de Borgny Dolphin, waarvan het contract met Petrobras in mei werd beëindigd en op dit moment het enige van de tien platforms dat geen verhuurcontract meer heeft. In het persbericht gebruikt het management de vakterm cold staked. Kortweg gesteld geeft het bedrijf daarmee zelf aan in de nabije toekomst geen nieuw contract te verwachten, met de mogelijkheid dat de installatie definitief uit de vaart wordt genomen. De Borgny Dolphin is een installatie uit 1977 die eind vorig jaar normaal nog een levensduur had van 5 jaar. Ongeveer de helft van resterende boekwaarde werd afgeschreven. Door ook nog hogere belastingen werd het zelfs een nettoverlies per aandeel met -0,12 USD (-0,80 NOK) per aandeel. Na negen maanden is de daling van de ebitda (van 456 naar 359,1 miljoen USD) gemilderd van bijna -31% na de eerste jaarhelft naar -21%. De winst per aandeel blijft natuurlijk met 0,33 USD per aandeel (2,23 NOK per aandeel) extreem laag, mede door eenmalige elementen. Het is dus geen overbodige luxe dat er volgend jaar een tweede nieuwe platform, de Bollsta Dolphin, bij komt. De oplevering is voorzien voor het derde kwartaal van 2015. Belangrijk is dat de Bollsta Dolphin reeds een vijfjarig contract met Chevron heeft, tegen een zeer aantrekkelijk dagverhuurtarief. Dat biedt wat licht in de duisternis. Want in de nabije toekomst zullen wegens het vijfjarig onderhoud eerst de Borgland Dolphin (lopende kwartaal) en later de Belford Dolphin en de Byford Dolphin (Q1 2015) zowat een trimester niet actief zijn en dus niet tot de omzet bijdragen. Het enige boorplatform waarvan het contract in de loop van 2015 vervalt, is de Bredford Dolphin. In het slechtste geval kan dat dan een nieuw Borgny Dolphin worden. ConclusieTegen 0,6 keer de boekwaarde waardeert de markt het bedrijf alsof er zware verliezen zitten aan te komen, wat we weinig waarschijnlijk achten. Om te illustreren dat het hier op termijn om een forse herstelkandidaat gaat, verhogen we symbolisch onze positie.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B