52,5 NOK - 1B
...

52,5 NOK - 1BHet Duitse Fresenius Medical Care AG&Co KGaA (ticker FME op de beurs van Frankfurt; beurskapitalisatie van 16 miljard EUR; ISIN-code DE0005785802) hebben we een tweetal maanden geleden voor het eerst voorgesteld. Fresenius Medical Care mogen we zonder meer omschrijven als een gestage groeier. En dat heeft vooreerst te maken met het verlengen van de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking in het algemeen en de westerse bevolking in het bijzonder. Daarnaast is de groei een gevolg van onze veranderende levensstijl. Het bedrijf Fresenius is misschien bij het brede publiek geen grote, bekende naam, maar in de wereld van de nierdialyses een begrip. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS en eigenlijk wereldwijd. Want in het domein van de dialyses is Fresenius zonder de minste discussie de absolute wereldmarktleider. Zowel op het vlak van apparatuur als van dialysecentra. Dialyse maakt gebruik van de principes van diffusie en osmose. Het basisidee betreft de uitwisseling van vocht, zouten, zuren en afvalstoffen tussen bloed en spoelvloeistof. De nierdialyse is nodig om patiënten met nierfalen in leven te houden, al dan niet in afwachting van een niertransplantatie. Het aantal dialysepatiënten groeit wereldwijd aan een tempo van 5 à 6% per jaar en heeft de kaap van 2 miljoen wereldwijd overschreden (was 8000 in 1970 en circa 500.000 in 1990). Tegen 2020 kan dit aantal oplopen richting 3,5 miljoen patiënten in een markt die dan geschat wordt op een waarde van 100 miljard USD. Via een netwerk van afgerond 3200 dialysecentra wereldwijd kreeg Fresenius vorig jaar 258.000 patiënten over de vloer en het voerde 38,6 miljoen dialysebehandelingen uit. Het overgrote deel van die centra (ruim 60%) bevindt zich in de VS en minder dan 20% in Europa. Op het Oude Continent wordt meer dan de helft van de omzet gehaald uit de verkoop van dialysemachines en -filters, terwijl in de VS door de concurrentie van Baxter dat maar 10% is. In Azië en Latijns-Amerika is dat een meer gemengd beeld. Omdat 65% van de groepsomzet in de VS wordt behaald, geeft Fresenius de resultaten in Amerikaanse dollar (USD). Hoewel de jaren van spectaculaire groei achter de rug liggen, blijft dit een mooi groeiverhaal. Vorig jaar werd een omzet van 13,8 miljard USD gehaald, een toename met 10% ten opzichte van 2011 (5% groei in producten en 15% stijging in dialysediensten). De (gecorrigeerde) bedrijfswinst (ebit) klom met 12%, tot 2,33 miljard USD, en het (aangepaste) nettoresultaat steeg met 4%, tot 1,12 miljard USD. De ebit-marge nam toe van 16,5 naar 16,9%. Het dividend werd voor het zestiende jaar op rij verhoogd: van 0,69 naar 0,75 EUR per aandeel of een stijging met 9%; in 1997 was het nog 0,17 EUR per aandeel. Voor dit jaar wordt gerekend op een omzetstijging van minstens 6% (dus minimum 14,6 miljard USD omzet), een ebit-toename tussen 4 à 13% en een klim van de nettowinst van 5 à 15%. Die vooruitzichten werden bevestigd naar aanleiding van de publicatie van de cijfers over het eerste trimester. Ondanks het feit dat die resultaten niet echt aan de verwachtingen van de analisten wisten te beantwoorden. De omzet steeg wel met 7%, tot 3,46 miljard USD, waarvan 4% organische groei (zonder rekening te houden met overnames en/of desinvesteringen). Opnieuw kwam de groei vooral van de dialysediensten (+8%) versus +2% voor dialyse producten. De tegenvaller was de daling van de ebit met 2%, tot 493 miljoen USD (was 503 miljoen USD). Hogere personeelskosten en 2 dagen minder analyse dan in de periode januari-maart 2012 deden de ebit-marge krimpen van 15,5 naar 14,2%.De aanvankelijke koersreactie was negatief (-4%), maar vrij snel trad herstel op. Fresenius is Duitse degelijkheid in een groeisector tegen een redelijke waardering op langere termijn. Vandaar het advies 'koopwaardig' (rating 1B). Koopwaardig