49,86 EUR - 1B
...

49,86 EUR - 1BBegin juli kreeg het aandeel van Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (ticker FME op de beurs van Frankfurt; beurskapitalisatie van 15 miljard EUR; ISIN-code DE0005785802) een tik van 9% uitgedeeld. Dat is heel uitzonderlijk en daarvoor moet dus wel een aanwijsbare reden zijn. Fresenius Medical Care staat bekend als een gestage groeier en een stabiel aandeel, maar de winstgroei staat op de helling door het voorstel om de omvang van de terugbetaling door Medicare van een nierdialyse in de VS vanaf volgend jaar met 9,4% te verlagen. De angst voor dat nieuws woog al sinds vorig najaar op de koers en nu de vrees wordt bevestigd, zakt de koers weg onder 50 EUR. Het bedrijf Fresenius is misschien bij het brede publiek geen grote, bekende naam, maar in de wereld van de nierdialyses een begrip. In het domein van de dialyses is Fresenius zonder de minste discussie de absolute wereldmarktleider. Zowel op het vlak van apparatuur als van dialysecentra. Via een netwerk van afgerond 3200 dialysecentra wereldwijd kreeg Fresenius vorig jaar 258.000 patiënten over de vloer en voerde 38,6 miljoen dialysebehandelingen uit. Het overgrote deel van die centra (ruim 60%) bevindt zich in de VS en slechts minder dan 20% in Europa. Op het Oude Continent wordt meer dan de helft van de omzet gehaald uit de verkoop van dialysemachines en -filters, terwijl in de VS door de concurrentie van Baxter dat maar 10% is. Azië en Latijns-Amerika geven eerder een gemengd beeld. De maatregel voor 2014 slaat op ongeveer 1/3 van de groepsomzet. Nierdialyses zijn nodig om patiënten met nierfalen in leven te houden, al dan niet in afwachting van een niertransplantatie. Toch blijft de markt van de dialyses en -producten een groeimarkt. Dat heeft vooreerst te maken met het verlengen van de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking in het algemeen en de westerse bevolking in het bijzonder. Daarnaast is de groei een gevolg van onze veranderende levensstijl. Het aantal dialysepatiënten groeit wereldwijd aan een tempo van 5 à 6% per jaar en heeft de kaap van 2 miljoen wereldwijd overschreden (was 8000 in 1970 en circa 500.000 in 1990). Tegen 2020 kan dit aantal oplopen richting 3,5 miljoen patiënten in een markt die dan geschat wordt op een waarde van 100 miljard USD. De sterkste groei zal komen uit de internationale markten en het percentage van de groepsomzet uit die landen zal de komende jaren verder toenemen. Vorig jaar werd een omzet van 13,8 miljard USD gehaald, een toename met 10% ten opzichte van 2011. De (gecorrigeerde) bedrijfswinst (ebit) klom met 12%, tot 2,33 miljard USD, en het (aangepaste) nettoresultaat steeg met 4%, tot 1,12 miljard USD. De ebit-marge nam toe van 16,5 naar 16,9%. Het dividend werd voor het zestiende jaar op rij verhoogd (van 0,69 naar 0,75 EUR per aandeel of een stijging met 9%; in '97 was het nog 0,17 EUR per aandeel). Voor dit jaar wordt gerekend op een omzetstijging van minstens 6% (dus minimum 14,6 miljard USD omzet), een ebit-toename tussen 4 à 13% en een klim van de nettowinst van 5 à 15%. Die vooruitzichten werden bevestigd naar aanleiding van de publicatie van de cijfers over het eerste trimester. Ondanks het feit dat die resultaten niet echt aan de verwachtingen van de analisten wisten te beantwoorden. De omzet steeg wel met 7%, tot 3,46 miljard USD, waarvan 4% organische groei (zonder rekening te houden met overnames en/of desinvesteringen). Opnieuw kwam de groei vooral van de dialysediensten (+8%) versus +2% voor dialyseproducten. De tegenvaller was de daling van de ebit met 2%, tot 493 miljoen USD (was 503 miljoen USD). De koersreactie was erg negatief (-9%) op het slechte nieuws uit de VS. Het gaat wel nog maar om een voorstel. De kans is niet gering dat de uiteindelijke daling minder zal zijn (uitsluitsel in november). We mogen natuurlijk niet uitgaan van winstgroei en een stijging van het dividend volgend jaar. Anderzijds blijft Fresenius Duitse degelijkheid in een blijvende groeisector op langere termijn. We blijven dit aandeel dan ook in de gaten houden als een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille (rating 1B). Koopwaardig