De potashafdeling was historisch veruit de belangrijkste winstbron voor de meststoffengigant Potash Corp. In de recordjaren 2008 en 2011 puurden de Canadezen bijna 4 miljard omzet uit potash en een recordbrutowinst van respectievelijk 3,1 miljard en 2,7 miljard, of 63,5 en 62,9 procent van het groepstotaal.
...