Na het tegenvallende nieuws in maart dat GlaxoSmithKline (GSK) een fase II-studie met GSK2586184 bij patiënten met lupus, een auto-immuunziekte, heeft stopgezet vanwege een gebrek aan werkzaamheid, was het extra uitkijken naar de eerste resultaten van de fase IIa-studie met GSK2586184 voor patiënten met psoriasis. Gelukkig pakte GSK daar met beter nieuws uit. Bij de patiënten die de hoogste dosis van de JAK1-remmer toegediend kregen, waren er positieve resultaten bij een significant hoger aantal patiënten dan bij de placebogroep. GSK zal de resultaten verder analyseren. Wellicht ontvangt Galapagos binnenkort een mijlpaalbetaling. Daarnaast is het afwachten wat GSK...

Na het tegenvallende nieuws in maart dat GlaxoSmithKline (GSK) een fase II-studie met GSK2586184 bij patiënten met lupus, een auto-immuunziekte, heeft stopgezet vanwege een gebrek aan werkzaamheid, was het extra uitkijken naar de eerste resultaten van de fase IIa-studie met GSK2586184 voor patiënten met psoriasis. Gelukkig pakte GSK daar met beter nieuws uit. Bij de patiënten die de hoogste dosis van de JAK1-remmer toegediend kregen, waren er positieve resultaten bij een significant hoger aantal patiënten dan bij de placebogroep. GSK zal de resultaten verder analyseren. Wellicht ontvangt Galapagos binnenkort een mijlpaalbetaling. Daarnaast is het afwachten wat GSK aanvangt met de derde studie met GSK2586184, ter behandeling van colitis ulcerosa, een chronische darmziekte. De patiëntenrekrutering werd stilgelegd na de stopzetting van de lupusstudie. Intussen is de verkoop van de servicesdivisie aan het Amerikaanse Charles River Laboratories afgerond. Die wereldleider in dienstverlening aan het geneesmiddelenonderzoek betaalde voor de overname van BioFocus en Argenta 129 miljoen EUR; het op dit moment niet-rendabele Fidelta blijft tot nader order bij Galapagos. Dat bedrag is hoger dan verwacht en kan volgend jaar nog met 5 miljoen EUR aandikken als de omzetdoelstelling voor 2014 wordt gehaald. Daarmee stapt Galapagos af van het duale businessmodel en wordt vanaf nu alles gezet op het verder ontwikkelen van de steeds matuurdere pijplijn. Door de deal verlaagde Galapagos de verwachte omzet voor 2014 van 180 miljoen EUR naar 125 miljoen EUR, met een verwachte kaspositie eind 2014 van 170 miljoen EUR (5,65 EUR per aandeel). De hoge nettocashburn van 100 miljoen EUR in 2014 heeft alles te maken met de verstgevorderde molecule in de pijplijn van GLPG: de JAK1-remmer GLPG0634. GLPG sloot voor die molecule in 2012 een lucratieve deal af met AbbVie. De samenwerking werd in 2013 uitgebreid met een verruiming van de fase IIb-studie voor reuma (eerste resultaten eind 2014) en een nieuwe fase II-studie voor de ziekte van Crohn (opgestart begin 2014, resultaten midden 2015). Bij positieve resultaten zal AbbVie de molecule verder ontwikkelen en ontvangt GLPG maar liefst 250 miljoen USD mijlpaalbetaling (200 miljoen USD voor de reumastudie en 50 miljoen USD voor de crohnstudie). De beslissing hierover valt in 2015. AbbVie ontwikkelt overigens zelf ook een JAK1-remmer (begin fase II) en wil absoluut een vervanger klaar hebben wanneer het patentverval van haar reumageneesmiddel Humira in 2017 aanvat. GLPG begon in 2013 ook een samenwerking met AbbVie voor het gezamenlijk ontwikkelen van een medicijn tegen de taaislijmziekte (mucoviscidose). GLPG1837 is als eerste preklinische kandidaat geselecteerd en eind 2014 start een fase I-studie. Het is de komende maanden uitkijken naar de resultaten van een eigen fase IIa-studie met GLPG0974 voor chronische darmontsteking. Het gaat om een nog niet eerder op dieren getest werkingsmechanisme dat het FFA2-eiwit - de waarschijnlijke oorzaak van de ziekte - moet afremmen. ConclusieGoldman Sachs en UBS sloten zich onlangs aan bij het rijtje koopadviezen voor Galapagos, met respectievelijke koersdoelen van 24 en 20,7 EUR per aandeel. De terugval van het aandeel de voorbije weken biedt een nieuwe koopkans voor de risicobewuste biotechbelegger. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C