Er kwam de afgelopen maanden dan toch wat beweging in de portefeuille van de holding GBL. Dat mocht ook, want de koers bleef de voorbije jaren fors achter op de beursindexen. Een te grote concentratie in nuts- en energiebedrijven (Total, GDF Suez en Suez Environnement) hield de koers van het aandeel aan de ketting. GBL streeft intussen echter naar een herstel van het evenwicht tussen groei en rendement, en naar een betere sectorale en geografische spreiding. Die strategische ommezwaai leverde in het eerste kwartaal de eerste resultaten op, in de vorm van een dividend van 62 miljoen EUR van het Zwitserse SGS. De meeste dividendinkomsten worden echter pas in he...