Er kwam de afgelopen maanden dan toch wat beweging in de portefeuille van de holding GBL. Dat mocht ook, want de koers bleef de voorbije jaren fors achter op de beursindexen. Een te grote concentratie in nuts- en energiebedrijven (Total, GDF Suez en Suez Environnement) hield de koers van het aandeel aan de ketting. GBL streeft intussen echter naar een herstel van het evenwicht tussen groei en rendement, en naar een betere sectorale en geografische spreiding. Die strategische ommezwaai leverde in het eerste kwartaal de eerste resultaten op, in de vorm van een dividend van 62 miljoen EUR van het Zwitserse SGS. De meeste dividendinkomsten worden echter pas in he...

Er kwam de afgelopen maanden dan toch wat beweging in de portefeuille van de holding GBL. Dat mocht ook, want de koers bleef de voorbije jaren fors achter op de beursindexen. Een te grote concentratie in nuts- en energiebedrijven (Total, GDF Suez en Suez Environnement) hield de koers van het aandeel aan de ketting. GBL streeft intussen echter naar een herstel van het evenwicht tussen groei en rendement, en naar een betere sectorale en geografische spreiding. Die strategische ommezwaai leverde in het eerste kwartaal de eerste resultaten op, in de vorm van een dividend van 62 miljoen EUR van het Zwitserse SGS. De meeste dividendinkomsten worden echter pas in het tweede kwartaal geoogst. Vandaar de weinigzeggende resultaten van het eerste kwartaal. GBL verwacht dit jaar een dividend te betalen dat in lijn ligt met het dividend dat vorig jaar werd uitgekeerd (2,72 euro bruto per aandeel). Maar omdat ten langen leste ook de beursgenoteerde participaties van GBL een remonte maakten, is de nettoactiefwaarde gestegen tot boven 100 EUR per aandeel. SGS, een wereldleider in inspectie en controle, wordt voor GBL een belangrijke bron van cashinkomsten voor de toekomst, en mogelijk ook een pivot in de te verwachten consolidatiegolf in die nog versnipperde sector. GBL kocht vorig jaar een belang van 15% in SGS en betaalde met 13 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) flink door, terwijl het belang in GDF Suez voor amper 5 keer de ebitda de deur uitging, deels via een converteerbare obligatie. Zo duurt het natuurlijk lang om aandeelhouderswaarde te creëren. Ook het belang in Total werd licht afgebouwd, wat 235 miljoen EUR vrijmaakte. Total blijft wel een strategische waarde in de portefeuille. De vrije kasstroom zou de volgende jaren moeten aandikken, maar toch blijft Total het moeilijk hebben om de beloofde productiestijging te realiseren. In april pakte Albert Frère eindelijk nog eens uit met een deal waarvoor beleggers GBL kopen: de fusie tussen de bouwbedrijven Lafarge en het Zwitserse Holcim. Voor GBL kan het belang van die deal niet worden onderschat, want de 21% in Lafarge is goed voor ongeveer een kwart van de portefeuille van GBL. Dat belang is in betere tijden opgebouwd, zodat de waarde nog altijd onder de aanschafprijs ligt. In het nieuwe fusiebedrijf krijgt GBL een belang van ongeveer 10% en het zal daarmee de belangrijkste aandeelhouder zijn. De deal is logisch vanwege de overcapaciteit in de cementsector. Schaalvoordelen en iets meer prijszettingsmacht moet de marges van het fusiebedrijf een zetje geven.Lafarge was al bezig met een oefening van desinvesteringen, saneringen en schuldafbouw en de fusie moet dat proces versnellen. Intussen verhoogt GBL ook stelselmatig het belang in Umicore, tot meer dan 6% in april. Wellicht gaat GBL door met het ophopen van aandelen van Umicore, ook al zijn de jongste resultaten niet overtuigend. Op lange termijn blijft het groeipotentieel van Umicore echter intact. ConclusieAandeelhouders kregen eindelijk nog eens waar voor hun geld via de fusiedeal tussen Lafarge en Holcim. Bij een koers van 75 EUR noteert GBL met een discount van ruim 25% op de intrinsieke waarde, wat in lijn ligt met de historische korting. Het brutodividendrendement van 3,7% is veilig dankzij de kasinkomsten uit de aangehouden participaties. Advies: houdenRisico: laagRating: 2A