Ook GDF Suez ontsnapte niet aan de recente correctie op de beurzen. Het energiebedrijf is dan ook gevoelig voor de toenemende vrees voor een nieuwe recessie of minstens een stevige groeivertraging in Europa. De relatief lage energieprijzen zetten in Europa de rendabiliteit van vooral de gasgestookte centrales zwaar onder druk. Daarnaast zijn ook de problemen met de Belgische kerncentrales te groot geworden om zomaar te negeren. GDF Suez behoudt voor dit jaar de verwachting van een recurrente bedrijfswinst (rebit) van 3,3 tot 3,7 miljard EUR, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de financiële impact van het stilliggen van de reactoren van Tihange 2 ...