We dachten eerder dit jaar dat we een goede zaak zouden doen met een belegging in General Electric, mits we het nodige geduld aan de dag te leggen. Daar zijn we niet meer zo zeker van wat het komende jaar betreft. Dat de resultaten over het derde kwartaal over de hele lijn teleurstelden, daar zouden we vanuit een langetermijnperspectief nog mee kunnen leven. Maar mede door de extra zware afschrijving bij de probleemdivisie GE Power en de bijbehorende verslechterende balanstoestand, verlaagden heel wat ratingbureaus de kredietwaardigheid van het bedrijf. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn er ook nog problemen rond mogelijke belastingclaims.
...

We dachten eerder dit jaar dat we een goede zaak zouden doen met een belegging in General Electric, mits we het nodige geduld aan de dag te leggen. Daar zijn we niet meer zo zeker van wat het komende jaar betreft. Dat de resultaten over het derde kwartaal over de hele lijn teleurstelden, daar zouden we vanuit een langetermijnperspectief nog mee kunnen leven. Maar mede door de extra zware afschrijving bij de probleemdivisie GE Power en de bijbehorende verslechterende balanstoestand, verlaagden heel wat ratingbureaus de kredietwaardigheid van het bedrijf. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn er ook nog problemen rond mogelijke belastingclaims. Anderhalf jaar geleden werd oudgediendeJohn Flannery na amper veertien maanden aan de kant geschoven als CEO van GE wegens veel te negatief en veel te weinig resultaat. Dan is de kans groot dat de nieuwe topman met een propere lei wil beginnen. De 55-jarige Lawrence ('Larry') Culp schreef alle goodwill bij de stroomdivisie GE Power af, wat leidde tot een nettoverlies van 22,8 miljard dollar in het derde kwartaal, of -2,63 dollar per aandeel. Halen we die uitzonderlijke afschrijving van bijna 22 miljard dollar eruit, dan zien we een winst per aandeel van 14 dollarcent, wat ook een stuk onder de analistenconsensus van 20 dollarcent per aandeel lag. De omzet ging 4 procent lager. Het verhaal is al geruime tijd grosso modo hetzelfde: GE Aviation, GE Healthcare en GE Transportation presteren behoorlijk tot zeer goed, maar de belabberde prestatie van GE Power doet die vooruitgang teniet. Er komt dan ook een grondige reorganisatie van de stroomafdeling. De tak wordt in tweeën gedeeld. Eén divisie zal zich bezighouden met het maken van gasturbines en een tweede divisie met alle andere stroomactiviteiten, zoals stoomgeneratoren, kernenergie, stroomomzetting en netwerkoplossingen. Een meer doortastende ingreep dan Flannery voor ogen had. De vorige CEO was ook van plan binnen de twee jaar een verzelfstandigd GE Healthcare (gezondheidszorg; 19 miljard dollar omzet) en Baker Hughes GE (olie en gas; 22 miljard dollar omzet) af te splitsen. Culp wil dat proces versnellen. Flannery verkocht al een deel van de gezondheidszorgafdeling en fuseerde de treinentak met concurrent Wabtec.Flannery veroorzaakte vorig jaar opschudding door het kwartaaldividend te halveren van 24 naar 12 dollarcent per aandeel. Het was nog maar de tweede keer sinds de Grote Recessie van de jaren dertig dat het dividend werd verlaagd. Culp gaat ook daarin nog een grote stap verder. Het kwartaaldividend wordt teruggebracht tot één symbolische dollarcent per aandeel. Dat moet een jaarlijkse besparing van 3,9 miljard dollar opleveren. De aanhoudende problemen bij GE Power hebben de balans dusdanig verzwakt dat onder meer Moody's overging tot een verlaging van de kredietwaardigheid. Bovendien geven meerdere bronnen aan dat een onderzoek zal volgen door zowel de beurswaakhond SECals het ministerie van Justitie. Dat kan uitmonden in miljardenclaims over mogelijk ontdoken belastingen bij de repatriëring van buitenlandse winsten.ConclusieMet een moeilijke beursperiode in het verschiet, is een ommekeer op lange termijn nog altijd mogelijk en waarschijnlijk, maar wil dat nog niet zeggen dat we de bodem al hebben bereikt. Vandaar de adviesverlaging en als gevolg het leggen van een verkooplimiet voor de voorbeeldportefeuille. In de zomer van volgend jaar of nog later kunnen we de toestand herbekijken. De verwijdering kan dus ook van tijdelijke aard zijn.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 9,35 dollarTicker: GE USISIN-code: US369604103Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 80,8 miljard dollarK/w 2017: 11Verwachte k/w 2018: 13Koersverschil 12 maanden: -52%Koersverschil sinds jaarbegin: -47 %Dividendrendement: 0,1%