MDxHealth beschikt dankzij de stevige kapitaalverhoging in maart, toen 9,99 miljoen nieuwe aandelen (20% extra) werden uitgegeven tegen 3,6 euro per aandeel (10% korting), voor het eerst over een voldoende ruime kaspositie (51,3 miljoen dollar op 31 maart) voor minstens de komende twee jaar. Daarvoor was helaas een financiering nodig tegen een gevoelig lagere uitgifteprijs dan de twee vorige kapitaalverhogingen (beide tegen 4,5 euro per aandeel). Maar het verschaft het bedrijf wel de noodzakelijke extra tijd en ruimte om de groeistrategie voort te zetten.
...

MDxHealth beschikt dankzij de stevige kapitaalverhoging in maart, toen 9,99 miljoen nieuwe aandelen (20% extra) werden uitgegeven tegen 3,6 euro per aandeel (10% korting), voor het eerst over een voldoende ruime kaspositie (51,3 miljoen dollar op 31 maart) voor minstens de komende twee jaar. Daarvoor was helaas een financiering nodig tegen een gevoelig lagere uitgifteprijs dan de twee vorige kapitaalverhogingen (beide tegen 4,5 euro per aandeel). Maar het verschaft het bedrijf wel de noodzakelijke extra tijd en ruimte om de groeistrategie voort te zetten.In eerste instantie is het doel om het gebruik van ConfirmMDx en SelectMDx voor prostaatkanker door de urologen te vergroten en de terugbetaling ervan door de verzekeraars uit te breiden. Het verkoopteam in de Verenigde Staten werd daarvoor vorig jaar uitgebreid naar 50 mensen (momenteel 42). Ondanks het feit dat ConfirmMDx al sinds 2012 op de markt is, blijkt een regelmatig bezoek (6 à 8 keer per jaar) van een verkoper aan de uroloog noodzakelijk. Voor SelectMDx ligt de klemtoon de komende twaalf maanden op de opname in de klinische richtlijnen in de VS en het verkrijgen van een terugbetalingsvergoeding door Medicare, de Amerikaanse publieke ziekteverzekering. In maart werd SelectMDx opgenomen in de klinische richtlijnen 2018 van de Europese vereniging van urologen (EAU). Intussen is er een terugbetalingsakkoord afgesloten in Nederland. Mogelijk volgen een of meerdere Europese landen in 2019. Een andere strategische pijler is het toepassingsgebied van SelectMDx uitbreiden naar de opvolging van prostaatkankerpatiënten en naar de screening van patiënten met een lagere verhoogde PSA-bloedwaarde (via de huisarts). Voor de eerste groep worden voor eind 2018 studieresultaten gepubliceerd, voor de tweede groep lopen nog studies. Het toepassingsgebied zou daardoor verviervoudigen. De komende jaren komen met InformMDx en MonitorMDx nog twee prostaatkankertesten op de markt waardoor MDxHealth voor alle stadia van het ziekteproces een test zal hebben. In afwachting van bijkomende studieresultaten blijven de commerciële inspanningen voor de blaaskankertest AssureMDx voorlopig beperkt. Ook strategisch kan het testgebruik worden vergroot door de diagnostische testen _ in eerste instantie SelectMDx _ te laten uitvoeren op een staal-tot-resultaatplatform (zoals het Idylla-systeem van Biocartis). De beslissing daarover valt in de tweede jaarhelft. Op basis van de huidige kostenstructuur (50 à 55 miljoen dollar per jaar) moet MDxHealth circa 75 miljoen omzet realiseren om break-even te draaien. De markt verwacht dat dit in 2020 zal gebeuren met een verwachte omzet van 80 miljoen dollar. Voor 2019 ligt de consensus op 54 miljoen dollar en voor dit jaar op 35,4 miljoen. MDxHealth verwacht voor 2018 minstens een vergelijkbare groei als vorig jaar (+14%). Dat stemt overeen met 32 miljoen dollar omzet. In het eerste kwartaal klom de omzet uit testen met 60 procent tot 7,9 miljoen dollar. Het omzetten van sterke klinische diagnostische kankertesten in een succesvol commercieel verhaal blijkt een huzarenstuk. We moeten dan ook extra geduld aan de dag leggen. We zien op termijn wel nog altijd heel wat opwaarts potentieel. Koopwaardig (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 3,82 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 229 miljoen euroK/w 2017: -Verwachte k/w 2018: -Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: -