MDxHealth beschikt dankzij de stevige kapitaalverhoging in maart, toen 9,99 miljoen nieuwe aandelen (20% extra) werden uitgegeven tegen 3,6 euro per aandeel (10% korting), voor het eerst over een voldoende ruime kaspositie (51,3 miljoen dollar op 31 maart) voor minstens de komende twee jaar. Daarvoor was helaas een financiering nodig tegen een gevoelig lagere uitgifteprijs dan de twee vorige kapitaalverhogingen (beide tegen 4,5 euro per aandeel). Maar het verschaft het bedrijf wel de noodzakelijke extra tijd en ruimte om de groeistrategie voort te zetten.
...