De vorige aankondiging van resultaten bevatte de winstwaarschuwing te veel voor Balta. CEO Tom Debusschere werd de laan uitgestuurd. De zoektocht naar een opvolger is nog altijd bezig en dat was toch wel een teleurstelling bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. In afwachting van een nieuwe CEO neemt voorzitter Cyrille Ragoucyde taak van interim-CEO op.
...

De vorige aankondiging van resultaten bevatte de winstwaarschuwing te veel voor Balta. CEO Tom Debusschere werd de laan uitgestuurd. De zoektocht naar een opvolger is nog altijd bezig en dat was toch wel een teleurstelling bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. In afwachting van een nieuwe CEO neemt voorzitter Cyrille Ragoucyde taak van interim-CEO op. Sinds de tapijtenproducent in juni 2017 op de hoofdmarkt van Euronext Brussel noteert, ging het van kwaad naar erger. De resultaten over het derde kwartaal waren een uitzondering, want er kwamen geen nieuwe jobstijdingen. Al betekent dat nog lang niet dat de ellende voorbij is. De koers herstelde enigszins, maar dan wel vanaf een erg laag niveau. Want de opeenstapeling van publicaties van teleurstellende resultaten stuurde de koers in minder dan anderhalf jaar meer dan 70 procent lager dan de IPO-prijs (13,25 euro). De wereldleider in karpetten en de Europese koploper in residentiële en commerciële tapijten stond al van de eerste noteringsdag onder druk. In de loop van de tweede helft van 2017 werden de marktomstandigheden almaar ongunstiger. De rebitda kwam vorig jaar uit op 12,8 procent, terwijl die marge in 2016 nog 14,6 procent bedroeg. Na negen maanden van dit jaar is de marge weggezakt tot 10,8 procent, wat wel een lichte verbetering is ten opzichte van de 10,6 procent halfweg 2018. Die margedruk valt nog altijd door dezelfde elementen te verklaren. Valutaschommelingen bijvoorbeeld. Het was bij de beursgang bekend dat Balta gevoelig is aan het Britse pond. Daar zijn de dollarverzwakking en de klap van de Turkse lira dit jaar bovenop gekomen. Er is ook al enige tijd druk door hogere grondstoffenprijzen en daar kwam nog volumedruk bij. Onder meer de Britse keten Carpetrightziet flink wat minder klanten komen. In het derde kwartaal daalde de omzet met 4,4 procent naar 151 miljoen euro. Zonder overnames en desinvesteringen was er een krimp van 4,1 procent. De overname van het Amerikaanse Bentley Mills lijkt nog de beste beslissing van ex-CEO De Busschere, want in de Verenigde Staten gaan de zaken wel goed. Dat is evenwel onvoldoende om de neergang elders te compenseren. De terugval in de afdelingen Rugs (-15,4%) en Residential (-13,2%) houdt aan, al was de daling bij de karpetten wat minder scherp. De divisie Commercial groeit wel nog goed (+17,1%), mede dankzij de overname van Bentley. De (aangepaste) bedrijfskasstroom (ebitda) zakte in het derde kwartaal met 9,9 procent (van 18,9 naar 17,1 miljoen euro). Dat brengt de terugval na negen maanden op 21,7 procent. De nettoschuld bedroeg eind september 276,9 miljoen euro of een hoge 3,9 keer de ebitda.Interim-CEO Ragoucy mikt in de tweede jaarhelft op een hogere ebitda dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat houdt een verbetering in ten opzichte van zowel het derde kwartaal als het laatste kwartaal van vorig jaar. ConclusieZelfs in afwachting van een nieuwe CEO voert de raad van bestuur al een strategische en operationele evaluatie van de activiteiten door. Gezien de hoge schuldgraad en de blijvend uitdagende marktomstandigheden mogen we begin 2019 een (grondige) herstructurering verwachten. De waardering blijft laag tegen 9 keer de verwachte winst 2018, 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom (ev/ebitda) en vooral 0,6 keer de boekwaarde. Maar het is wachten op de strategische initiatieven en de bevestiging dat de bodem bereikt is. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 3,89 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 145 miljoen euroK/w 2017: 6,5Verwachte k/w 2018: 9Koersverschil 12 maanden: -65%Koersverschil sinds jaarbegin: - 55%Dividendrendement: 2,0%