Anders dan in het nabije verleden beleven de aandeelhouders de jongste twee kwartalen gloriedagen als General Electric kwartaalcijfers aankondigt. De resultaten van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 leidden tot een positieve koersreactie. Voorheen waren dalingen veeleer de regel dan de uitzondering.
...