Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE), dat dit jaar 122 jaar bestaat, werd het voorbije decennium steeds afhankelijker van zijn financiële divisie. GE Capital leverde in 2008 nog meer dan 40% van de groepsomzet en zorgde ook voor een aanzienlijk deel van de winst. Toen de bankencrisis in alle hevigheid losbarstte, bleek dat niet de beste strategie. De afhankelijkheid van de financiële tak brak GE zuur op. Het dividend moest met twee derde worden verlaagd, er kwam een nieuwe aandelenuitgifte en de groep verloor haar hoogste kredietrating.
...

Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE), dat dit jaar 122 jaar bestaat, werd het voorbije decennium steeds afhankelijker van zijn financiële divisie. GE Capital leverde in 2008 nog meer dan 40% van de groepsomzet en zorgde ook voor een aanzienlijk deel van de winst. Toen de bankencrisis in alle hevigheid losbarstte, bleek dat niet de beste strategie. De afhankelijkheid van de financiële tak brak GE zuur op. Het dividend moest met twee derde worden verlaagd, er kwam een nieuwe aandelenuitgifte en de groep verloor haar hoogste kredietrating. Het conglomeraat besliste terug te keren naar zijn industriële roots. Het gewicht van GE Capital in de groepsomzet viel in 2013 terug naar 30%. Vorig jaar werd de verzekeringstak afgestoten en dit jaar volgt een nieuwe inkrimping door de afsplitsing van de Amerikaanse tak die zich met kredietverlening aan particulieren bezighoudt. Dat onderdeel wordt in de loop van 2014 afzonderlijk naar de beurs gebracht. GE houdt een participatie van 20% aan. Het resterende gedeelte wordt belastingvrij onder de aandeelhouders verdeeld. Het vierde kwartaal was een mooie afsluiter van een geslaagd boekjaar. De operationele winst (ebit) klom met 16% en de winst per aandeel steeg zelfs met 20%. De omzet lag met 40,38 miljard USD licht boven de verwachtingen. De jaarresultaten laten een stijging van de winst per aandeel met 9% zien. De omzet kwam op jaarbasis licht lager uit (-0,4%), maar door de talrijke overnames en de verkoop van participaties is vergelijken niet eenvoudig. GE stapte volledig uit de mediasector en de participatie in NBC Universal werd verkocht voor 16 miljard USD. Daarnaast versterkte GE zijn positie in de luchtvaartindustrie. Zo werd GE Aviation versterkt met het Italiaanse Avio. Voor die leverancier van onderdelen voor vliegtuigmotoren werd 4,3 miljard USD op tafel gelegd. GE Aviation was vorig jaar een van de sterkst presterende afdelingen, met een omzet- en winstgroei van respectievelijk 10 en 16%. GE investeerde ook in de energiesector en bouwde zijn positie als specialist in diepzeeboringen en het bouwen van lng-terminals verder uit. GE Oil & Gas draagt intussen 11% bij aan de groepsomzet.Het dividend werd eind vorig jaar weer met 16% verhoogd, waardoor het aandeel nu een rendement van iets meer dan 3% oplevert. Voor 2014 wordt op een lichte klim van de groepsomzet gerekend, terwijl de consensusschatting uitgaat van een winststijging met 8%. Vorig jaar steeg de winstmarge van de niet-financiële activiteiten op groepsniveau naar 15,72%. Dat cijfer moet in 2014 verder omhoog door efficiëntere operationele structuren. ConclusieNa de koersstijging met 33% in 2013, naar het hoogste niveau in bijna zes jaar, zijn er geen redenen om het aandeel achterna te hollen. De afbouw van de financiële tak en de terugkeer naar industriële activiteiten is een goede zaak, maar GE Capital blijft belangrijk voor de groep. De organische omzetgroei is laag en dit zal ook in 2014 het geval zijn. Dit wordt wel gecompenseerd door een groei van de winst per aandeel en een aantrekkelijk rendement. Tegen 16 keer de verwachte winst zitten die elementen in de koers verrekend. Advies: houdenRisico: laagRating: 3B