"Een kruising tussen Ablynx en IBA", zo omschrijft Gimv-CEO Koen Dejonckheere het biotechbedrijf Camel IDS. Gimv investeert in een eerste fase 7 miljoen euro in die nieuwste aanwinst in zijn portefeuille. Camel-IDS gebruikt net als Ablynx de antilichamen van kameelachtigen, maar ontwikkelt die nanobodies niet tot een geneesmiddel, maar tot een transportmiddel om radio-isotopen precies te brengen waar ze nodig zijn in het lichaam om kankercellen te bestrijden. Gimv gelooft in dat beloftevolle bedrijf en heeft de ambitie ook in de volgende kapitaalrondes mee te gaan, toch als het bedrijf de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan doen. Voor particuliere beleggers is het onmogelijk zo vroeg in de ontwikkelingscyclus te participeren in een biotechbedrijf, maar via een belegging in Gimv kan de belegger zich wel aa...

"Een kruising tussen Ablynx en IBA", zo omschrijft Gimv-CEO Koen Dejonckheere het biotechbedrijf Camel IDS. Gimv investeert in een eerste fase 7 miljoen euro in die nieuwste aanwinst in zijn portefeuille. Camel-IDS gebruikt net als Ablynx de antilichamen van kameelachtigen, maar ontwikkelt die nanobodies niet tot een geneesmiddel, maar tot een transportmiddel om radio-isotopen precies te brengen waar ze nodig zijn in het lichaam om kankercellen te bestrijden. Gimv gelooft in dat beloftevolle bedrijf en heeft de ambitie ook in de volgende kapitaalrondes mee te gaan, toch als het bedrijf de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan doen. Voor particuliere beleggers is het onmogelijk zo vroeg in de ontwikkelingscyclus te participeren in een biotechbedrijf, maar via een belegging in Gimv kan de belegger zich wel aan boord hijsen. Voor deze belegger blijft Gimv een van de weinige mogelijkheden op de beurs om te investeren in durfkapitaal, mét uitzicht op rendement. De resultaten van de eerste helft van het boekjaar 2018-2019, dat liep van 1 april tot 31 september, bevestigen dat Gimv de vruchten plukt van een goede conjunctuur en een geslaagd investeringsbeleid. Op de portefeuille boekt het een rendement van 17 procent, iets boven de langetermijndoelstelling van 15 procent. Na aftrek van de beheerskosten en rekening houdend met een relatief grote cashpositie van ruim 300 miljoen euro levert dat op jaarbasis een nettorendement op eigen vermogen van 10 procent op, goed voor een winst van 63 miljoen euro of 2,46 euro per aandeel. Gimv zal dit jaar dus de mooie reeks van de voorbije vijf jaar, met rendementen op eigen vermogen rond 10 procent, kunnen voortzetten. Ook de kwaliteit van de winst van het voorbije halfjaar mag gezien worden. Ze bestaat voor een grote helft uit meerwaarden en een kleine helft uit een hogere waardering van de bestaande portefeuille. Die hogere waardering rust op vrij gezonde fundamenten. De bedrijven in portefeuille zagen de bedrijfscashflow met gemiddeld 10 procent stijgen en de omzet met gemiddeld 9 procent. Gimv wijst ook op de jeugdige leeftijd van de portefeuille. Het heeft de participaties gemiddeld nog maar 3,6 jaar, wat ruimte laat voor waardestijgingen, ook omdat Gimv zich niet rijk rekent. De portefeuille wordt gewaardeerd tegen gemiddeld 7,4 keer de bedrijfscashflow, wat meer is dan de 7,1 keer aan het eind van het vorige boekjaar, maar nog altijd als fair te omschrijvenis. Hou er wel rekening mee dat een correctie op de beurzen ook Gimv verplicht die waarderingen neerwaarts bij te stellen. Een ander sluimerend risico is de oververhitting van de durfkapitaalmarkt. Een overaanbod aan durfkapitaal, aangevuld met een goedkope kredietfinanciering, stuwt de waarderingen naar records. Nieuwe deals worden gewaardeerd tegen 10 keer de bedrijfscashflow. Dat is meer dan bij de vorige top van de cyclus in 2007. Met die waarderingen wordt het lastig rendementen van 15 procent te halen, zeker als de conjunctuur zou kantelen. Gimv betaalt nu 8 tot 9 keer de bedrijfscashflow voor nieuwe investeringen, maar beperkt de factuur voor participaties die aansluiten op bestaande bedrijven. Dankzij die specialisatiestrategie beperkt Gimv het risico op een kater. En, zegt Koen Dejonkheere: "We betalen liever iets meer voor een goed bedrijf met groeipotentieel. Een groei van de bedrijfscashflow met 10 procent mag iets kosten." ConclusieGimv gaat door op het elan van de voorbije jaren en biedt beleggers een rendement op eigen vermogen van ongeveer 10 procent. De jonge en beloftevolle portefeuille laat ruimte om dat voort te zetten, zeker omdat de portefeuille tegen een faire waarderingen in de boeken staat. Een weerbarstig beursklimaat en mindere conjunctuur zal ook Gimv parten spelen, maar de waardering vergoedt die risico's voldoende. Het advies blijft 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 48 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,22 miljard euroK/w 2017: 10Verwachte k/w 2018: 10Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 5,1%