De resultaten van de investeringsmaatschappij Gimv tonen al enkele jaren een rustige vastheid. De voorbije vier jaar schommelde de winst per aandeel rond 4 à 5 euro, goed voor een rendement van ongeveer 8 à 10 procent. Daarvan werd ongeveer de helft uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een brutodividend en de andere helft werd geherinvesteerd in de portefeuille. Zolang ook de economische conjunctuur van een rustige vastheid getuigt, moet Gimv in staat zijn dat rendement te handhaven. De politiek blijft om ongeveer de helft van het rendement uit te keren via een dividend, terwijl de andere helft van het rendement vroeg of laat de aandeelhouder bereikt via de waardestijging van de portefeuille, al gaat dat proces gepaard met volatiliteit.
...

De resultaten van de investeringsmaatschappij Gimv tonen al enkele jaren een rustige vastheid. De voorbije vier jaar schommelde de winst per aandeel rond 4 à 5 euro, goed voor een rendement van ongeveer 8 à 10 procent. Daarvan werd ongeveer de helft uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een brutodividend en de andere helft werd geherinvesteerd in de portefeuille. Zolang ook de economische conjunctuur van een rustige vastheid getuigt, moet Gimv in staat zijn dat rendement te handhaven. De politiek blijft om ongeveer de helft van het rendement uit te keren via een dividend, terwijl de andere helft van het rendement vroeg of laat de aandeelhouder bereikt via de waardestijging van de portefeuille, al gaat dat proces gepaard met volatiliteit.Gimv blijft op die manier een van de weinige, maar interessante mogelijkheden voor particuliere beleggers om te investeringen in durfkapitaal. Dankzij het robuuste parcours van de voorbije jaren reflecteert de beurskoers de waarde van de portefeuille en is er van een holdingkorting nauwelijks sprake.Gimv sloot het boekjaar 2018-2019 op 31 maart af met een winst van 112 miljoen euro of 4,41 euro per aandeel. Op de portefeuille boekte Gimv een rendement van 16,2 procent, dat voor twee derde bestaat uit de meerwaarde bij de verkoop van participaties. In het vorige boekjaar verkocht Gimv voor 133,8 miljoen euro aan participaties tegen een prijs die 48 procent hoger lag dan de boekwaarde en 2,5 keer hoger dan de aankoopwaarde. Het andere derde komt van niet-gerealiseerde meerwaarden of een hogere waardering van de portefeuille. Die hogere waardering is mogelijk omdat de bedrijven beter presteren. De groei van de omzet en de bedrijfscashflow van de portefeuillebedrijven bedroeg respectievelijk 10 en 14 procent, wat ook te danken is aan een twintigtal overnames die de bedrijven deden. Daardoor is de schuldgraad van die bedrijven wat opgelopen, zonder zich te vergrijpen aan een overdreven schuldfinanciering. Ondanks de herwaardering wordt de portefeuille vrij conservatief gewaardeerd met een ondernemingswaarde van 7,7 keer de bedrijfscashflow. Dat laat toe meerwaarden te verdienen bij de verkoop, ook omdat de portefeuille bestaat uit relatief jonge participaties die nog tot wasdom moeten komen. Gimv investeerde vorig boekjaar 189 miljoen euro in de portefeuille. Dankzij die investeringen en de waardestijging van de bestaande bedrijven, steeg de waarde van de totale portefeuille tot een recordbedrag van meer dan 1 miljard euro.Gimv blijft bij nieuwe investeringen streven naar een minimumrendement van 15 procent, om na aftrek van de kosten en rekening houdend met de relatief grote kaspositie van 276 miljoen euro die geen rendement biedt, de aandeelhouder een rendement van dicht bij 10 procent te kunnen bieden. Gimv loopt daardoor investeringen mis omdat concurrerende investeringsfondsen soms tevreden zijn met een lager rendement, maar het management van Gimv ziet de overnameprijzen op de markt van durfkapitaal niet langer aantrekken. Gimv ontwijkt ook de hoogste prijzen door te mikken op de markt van kleinere en middelgrote ondernemingen, en door overnames te realiseren via de portefeuillebedrijven. ConclusieGimv blijft een van de weinige, maar aantrekkelijke manieren om te beleggen in durfkapitaal. Het investeringsfonds toont aan dat het over de conjunctuurcyclus heen een jaarlijks rendement van 8 à 10 procent kan verdienen voor de aandeelhouder. Ongeveer de helft daarvan wordt uitgekeerd als dividend. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 53,2 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,3 miljard euroK/w 2018: 10Verwachte k/w 2019: 11Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 4,7%