De resultaten van de investeringsmaatschappij Gimv tonen al enkele jaren een rustige vastheid. De voorbije vier jaar schommelde de winst per aandeel rond 4 à 5 euro, goed voor een rendement van ongeveer 8 à 10 procent. Daarvan werd ongeveer de helft uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een brutodividend en de andere helft werd geherinvesteerd in de portefeuille. Zolang ook de economische conjunctuur van een rustige vastheid getuigt, moet Gimv in staat zijn dat rendement te handhaven. De politiek blijft om ongeveer de helft van het rendement uit te keren via een dividend, terwijl de andere helft van het rendement vroeg of laat de aandeelhouder bereikt via de waardestijging van de portefeuille, al gaat dat proces gepaard met volatiliteit.
...