Zes maanden geleden vroegen we ons af of de investeringsmaatschappij nog bij machte was degelijke rendementen op het eigen vermogen te realiseren. In het vorige boekjaar (van april 2013 tot en met maart 2014) klokte dat rendement af op een schamele 1,5%. Maar zie, het eerste halfjaar van het nieuwe boekjaar bracht forse beterschap. Het management van GIMV deed waarvoor het door de aandeelhouders betaald wordt door een aantal participaties met winst te verkopen. Het resulteerde in een nettowinst van 48,5 miljoen EUR, of een rendement van 4,9% op het eigen vermogen. Op jaarbasis komt dit neer op een rendement van ongeveer 10%, wat nog altijd licht...