In het vorige boekjaar (van april 2014 tot en met maart 2015) haalde Gimv een winst van 136 miljoen EUR of 5,35 EUR per aandeel. Dat betekent dat de investeringsmaatschappij een rendement van 13,7% haalde op eigen vermogen, wat in schril contrast met de 1,5% in het vorige boekjaar. Eén zwaluw maakt de nieuwe lente niet, en Gimv zal de volgende jaren moeten bevestigen om het rendement op eigen vermogen boven het historisch gemiddelde van meer dan 10% te houden over de conjunctuurcyclus heen.
...