De investeringsmaatschappij Gimv kon in de eerste helft van het boekjaar 2015 (van april tot en met september) doorgaan op haar elan van vorig jaar. De nettowinst klokte af op 64,9 miljoen EUR, wat neerkomt op een rendement op het eigen vermogen van 5,9%. Op jaarbasis pronkt Gimv opnieuw met een rendement van ongeveer 12%, in lijn met het historisch gemiddelde rendement dat Gimv de aandeelhouders biedt. De winst per aandeel (2,55 EUR in de eerste jaarhelft) ligt ook opnieuw ruim boven het jaardividend van 2,45 EUR per aandeel.
...

De investeringsmaatschappij Gimv kon in de eerste helft van het boekjaar 2015 (van april tot en met september) doorgaan op haar elan van vorig jaar. De nettowinst klokte af op 64,9 miljoen EUR, wat neerkomt op een rendement op het eigen vermogen van 5,9%. Op jaarbasis pronkt Gimv opnieuw met een rendement van ongeveer 12%, in lijn met het historisch gemiddelde rendement dat Gimv de aandeelhouders biedt. De winst per aandeel (2,55 EUR in de eerste jaarhelft) ligt ook opnieuw ruim boven het jaardividend van 2,45 EUR per aandeel. De sterren staan dan ook gunstig voor Gimv. De portefeuille heeft de voorbije jaren rustig kunnen rijpen en is deels klaar voor de oogst, op een ogenblik dat de verkoopprijzen flink gestegen zijn. Dankzij de lage rente en de vrij gunstige conjunctuur in Europa leggen beleggers behoorlijke bedragen op tafel om beloftevolle bedrijven over te nemen. Investeerders betalen vlot minstens 8 keer voor de bedrijfskasstroom (ebitda), terwijl die bedrijven in de boeken van Gimv aan 6 keer ebitda staan, wat vrij conservatief is. In die marktomstandigheden is het logisch en wenselijk dat Gimv meer verkoopt dan het investeert. De particuliere belegger moet minstens nota nemen van deze strategie van de professionele beheerders in deze fase van de cyclus. In het eerste halfjaar verkocht Gimv voor 103 miljoen EUR aan participaties, goed voor een meerwaarde van 26,8 miljoen EUR. De verkoopprijs van die participaties lag op die manier 36,4% hoger dan de boekwaarde. Een lucratieve exitpolitiek is niet de enige bron van winst voor Gimv. De gerealiseerde meerwaarden zorgden slechts voor een derde van de winst. De andere twee derden van de winst zijn te danken aan de goede resultaten van de participaties, waardoor Gimv ook 46 miljoen aan niet-gerealiseerde meerwaarden kon inboeken. Opvallend daarbij is dat de waardestijging dankzij betere resultaten (+77 miljoen EUR) deels werd tenietgedaan door een lagere waardering op niet-beursgenoteerde participaties toe te passen, wat de boekwaarde van die portefeuille met 32 miljoen EUR afroomde. Zonder die ingreep had de winst over de eerste jaarhelft nog een derde hoger gelegen. Die lagere waardering kan nu gezien worden als een winstbuffer, mocht het marktsentiment omslaan. Aangezien de desinvesteringen ruimschoots de nieuwe investeringen (20,1 miljoen EUR) overtreffen, dikt de cashpositie aan tot 208 miljoen EUR, goed voor 19% van de netto boekwaarde. Gimv zit dus op een serieuze berg cash. Bekeken over de voorbije tien jaar was de gemiddelde jaarwinst per aandeel ongeveer even hoog als het dividend per aandeel. Over de conjunctuurcyclus heen keert Gimv dus min of meer de volledige winst uit. Af en toe duikt ook het gerucht op dat de Vlaamse overheid haar resterende participatie in Gimv zou verkopen, met Gimv-voorzitter Urbain Vandeurzen als een van de kandidaat-kopers. Maar dit scenario kan weer even op sterk water. ConclusieBeleggers kunnen de portefeuille van Gimv iets boven de boekwaarde kopen. Bovendien is die boekwaarde gebaseerd op vrij conservatieve waarderingen van de aangehouden participaties. Gimv blijft voorlopig bij machte het rendement op het eigen vermogen boven 10% te houden en het dividendrendement van ruim 7% te garanderen.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A