Na enkele magere jaren heeft de investeringsmaatschappij Gimv sinds vorig jaar opnieuw het goede ritme te pakken. Het managementteam verdient geld voor de aandeelhouders door bijtijds participaties te nemen in jonge, beloftevolle ondernemingen, en door die belangen bijtijds opnieuw te verkopen, uiteraard liefst met een stevige meerwaarde. In de periode 2012-2014 lukte dat niet goed, en bleef het rendement op eigen vermogen schommelen rond het vriespunt. Sinds vorig jaar kan het management opnieuw fraaie rendementen voorleggen.
...

Na enkele magere jaren heeft de investeringsmaatschappij Gimv sinds vorig jaar opnieuw het goede ritme te pakken. Het managementteam verdient geld voor de aandeelhouders door bijtijds participaties te nemen in jonge, beloftevolle ondernemingen, en door die belangen bijtijds opnieuw te verkopen, uiteraard liefst met een stevige meerwaarde. In de periode 2012-2014 lukte dat niet goed, en bleef het rendement op eigen vermogen schommelen rond het vriespunt. Sinds vorig jaar kan het management opnieuw fraaie rendementen voorleggen. In de eerste helft van dit boekjaar (dat loopt van april 2015 tot en met maart 2016) bedroeg het rendement op eigen vermogen ongeveer 12%, wat in lijn ligt met het rendement dat de aandeelhouders verwachten van Gimv. In een tradingupdate over de eerste negen maanden van het jaar kan Gimv die lijn niet helemaal doortrekken. Het eigen vermogen steeg in de laatste drie maanden van het jaar van 43,09 EUR (op 30 september 2015) naar 43,66 EUR (op 31 december 2015), wat wijst op een return van 1,3%, of dus een goede 5% op jaarbasis. Dat rendement is vooral te danken aan de betere prestaties van de bedrijven in de portefeuille en dus aan de hogere waarde van die belangen. Gimv verkocht in het derde kwartaal belangen in Xeikon en Essar Ports (een van de grootste havenoperatoren in India), maar enkel de verkoop van Xeikon dikte het eigen vermogen van Gimv met 0,09 EUR per aandeel aan. De volgende kwartalen mogen er meer lucratievere verkopen worden verwacht, omdat een deel van de portefeuille klaar is voor de oogst. De lage rente en nog altijd vrij gunstige conjunctuur in Europa duwen de verkoopprijzen hoger. Investeerders betalen nu 8 keer de bedrijfskasstroom (ebitda), terwijl in de boeken van Gimv de bedrijfsbelangen tegen een waarde van 6 keer de bedrijfscashflow ingeschreven staan. Dat waardeverschil komt te voorschijn als Gimv participaties verkoopt. In de eerste negen maanden van het boekjaar desinvesteerde Gimv voor 194 miljoen EUR. Gimv verkocht die belangen 39% boven de boekwaarde of 1,2 keer de aanschaffingswaarde. Om in de toekomst te kunnen oogsten, moet er ook continu gezaaid worden. In de laatste drie maanden investeerde Gimv voor 40,9 miljoen EUR. Zo kocht Gimv een meerderheidsbelang in Benedenti, een van de grootste multidisciplinaire groepspraktijken in Vlaanderen. Een andere investering is Brakel, dat al 35 jaar marktleider is in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk in glazen daglichtconstructies, ventilatie- en brandveiligheidssystemen in commerciële en industriële gebouwen. Gimv investeerde ook 12,5 miljoen EUR in Equipe Zorgbedrijven, een zelfstandige en snelgroeiende groep van gespecialiseerde klinieken in Nederland. Na deze investeringen had Gimv nog altijd een nettokaspositie van 191 miljoen EUR, wat royaal is op een balanstotaal van 1,15 miljard EUR. ConclusieDe portefeuille van Gimv is te koop tegen de boekwaarde, wat best aantrekkelijk is gezien de vrij conservatieve waardering en de goede operationele prestaties van de aangehouden bedrijven. Als de economie niet van de rails dondert, mag Gimv in staat worden geacht de jaarlijkse return op eigen vermogen boven 10% te houden, wat het dividendrendement van 6% moet garanderen. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A