Dankzij een winst van 136 miljoen EUR verdiende de investeringsmaatschappij Gimv een rendement van 12,6% op het eigen vermogen in het boekjaar 2015-2016 (dat liep van april 2015 tot en met maart 2016). Dat rendement ligt iets boven het langetermijnrendement van GIMV, en mag best aantrekkelijk worden genoemd, zeker in tijden van risicovrije rendementen van 0% of minder. Aandeelhouders krijgen dat rendement uitgekeerd in de vorm van een stabiel brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (goed voor een bruto dividendrendement van 5%) en in de vorm van een toename van het eigen vermogen van GIMV van 42,97 EUR naar 45,96 EUR per aandeel.
...

Dankzij een winst van 136 miljoen EUR verdiende de investeringsmaatschappij Gimv een rendement van 12,6% op het eigen vermogen in het boekjaar 2015-2016 (dat liep van april 2015 tot en met maart 2016). Dat rendement ligt iets boven het langetermijnrendement van GIMV, en mag best aantrekkelijk worden genoemd, zeker in tijden van risicovrije rendementen van 0% of minder. Aandeelhouders krijgen dat rendement uitgekeerd in de vorm van een stabiel brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (goed voor een bruto dividendrendement van 5%) en in de vorm van een toename van het eigen vermogen van GIMV van 42,97 EUR naar 45,96 EUR per aandeel. Samen maakt dat een winst van 5,39 EUR per aandeel, wat een koers-winstverhouding van minder dan 10 oplevert tegen de huidige beurskoers. Ook die maatstaf oogt aantrekkelijk, maar vergeet niet dat de gemiddelde winst over de voorbije tien jaar hapert op 2,61 EUR per aandeel, wat een cyclisch gecorrigeerde koerswinstverhouding van 19 oplevert. Daar moet meteen bij worden gezegd dat de voorbij tien jaar niet meteen als de meest florissante uit de naoorlogse geschiedenis te boek staan. Bij een gemiddeld betere conjunctuur mogen de volgende tien jaar hogere returns worden verwacht. Naast de omvang van de winst in dit boekjaar is ook de kwaliteit van de winst goed te noemen. Een kleine helft van de winst is te danken aan de realisatie van meerwaarden, wat de bestaansreden is van Gimv. Een grote helft is te danken aan niet-gerealiseerde meerwaarden, wat de basis legt voor toekomstige lucratieve exits en dus gerealiseerde meerwaarden. Positief is dat deze niet-gerealiseerde meerwaarden vooral rusten op een solide omzet en groei van de bedrijfskasstroom van het overgrote deel van de participaties. Die bonussen werden deels tenietgedaan door onder meer lagere waarderingen te hanteren bij de niet-beursgenoteerde participaties. Gimv schrijft op die manier 41% van de portefeuille tegen vrij conservatieve waarderingen in de boeken. Er zit dus waarde verborgen in de boeken van GIMV die naar boven komt als er participaties verkocht worden. In het vorige boekjaar gingen de verkochte participaties de deur uit tegen een prijs die 42,7% hoger lagen dan de boekwaarde. Ook de volgende kwartalen zou GIMV moeten kunnen genieten van een gunstig exitklimaat, toch zolang de conjunctuur behoorlijk blijft en er enige rust op de financiële markten heerst. Investeerders betalen nu vlot 8 keer de bedrijfskasstroom voor een interessant bedrijf, en Gimv heeft nog voor elk wat wils in portefeuille.In het vorige boekjaar investeerde Gimv voor 130,2 miljoen EUR op eigen balans, en voor 32,3 miljoen in co-investeringsfondsen. De holding zou hier nog een versnelling hoger kunnen schakelen, want eind maart had ze nog altijd 183,9 miljoen EUR in kas, en er komt nog geld binnen eens de lucratieve verkoop van Punch Powertrain helemaal zal zijn afgerond. De om zich heen grijpende digitale disruptie biedt Gimv daarbij meer investeringskansen, maar bedreigt tegelijk ook de waarde van de bestaande participaties. Elk businessmodel kan immers snel worden ondermijnd of achterhaald. ConclusieNa de rally van de voorbije maanden noteert Gimv met een kleine premie op de boekwaarde. Ook het brutodividendrendement is gedaald tot 5%. Toch blijft dat net voldoende aantrekkelijk om het positieve advies te handhaven.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A