Vorig jaar was zelfs een recordjaar. Dat uit zich in een forse stijging van het dividend. Om een en ander in perspectief te plaatsen, vermelden we dat het aandeel ondanks het recordjaar nog altijd 30 procent onder de introductiekoers uit 2011 noteert. De aangepaste bedrijfswinst (rebit) klom vorig boekjaar met 44 procent naar 14,8 miljard dollar. De nettowinst kon ruim verviervoudigen naar 5,8 miljard dollar.
...