De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) rapporteert vanaf dit jaar op basis van de strategische visie 2030, die een meer klantgerichte organisatie nastreeft en de klanten onderverdeelt in vier groepen: landbouw, industrie, consumenten en lokale overheden. Daarnaast maakt het een regionaal onderscheid tussen Europa+ (inclusief de Canadese potasfabriek Bethune) en de beide Amerika's.
...

De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) rapporteert vanaf dit jaar op basis van de strategische visie 2030, die een meer klantgerichte organisatie nastreeft en de klanten onderverdeelt in vier groepen: landbouw, industrie, consumenten en lokale overheden. Daarnaast maakt het een regionaal onderscheid tussen Europa+ (inclusief de Canadese potasfabriek Bethune) en de beide Amerika's. In een eerste transformatiefase tot 2020 moet het uitbouwen van de klantgerichte organisatie, met de fusie van de zout- en meststoffenafdelingen, minimaal 150 miljoen euro besparingen aanleveren. Na 2020 volgt de groeifase met extra aandacht voor gespecialiseerde meststoffen en afzetmarkten (meer farma), en een grotere aanwezigheid in Azië en Afrika. De sterkste jaarlijkse groei moet komen van de afdelingen landbouw (+10%) en industrie (+9%). Het eerste kwartaalrapport op basis van de nieuwe structuur werd op applaus onthaald. Al was het eerder een korte opluchtingsrally na het zwaar tegengevallen 2018, toen de bedrijfskasstroom (ebitda) nauwelijks hoger was dan in 2017 (+5% tot 606 miljoen euro). Dat kwam door opstartproblemen in Bethune, waar de jaarproductie tegenviel (1,4 miljoen ton tegenover 1,7 à 1,8 miljoen ton verwacht), langdurige productieonderbrekingen door droogte (110 miljoen euro extra kosten) en technische problemen in Duitsland.De groepsebitda klom in het eerste kwartaal met 14 procent tegenover het eerste kwartaal van 2018 tot 269,9 miljoen, nipt beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 268,3 miljoen. De regionale spreiding was evenwichtig: 177,1 miljoen euro (+13,8%) in Europa+ en 107,6 miljoen (+12,2%) in de beide Amerika's. De groepsomzet klom met 8 procent tot 1,26 miljard euro. In Europa+ steeg de omzet met 4,5 procent tot 691,8 miljoen euro, ondanks een daling van het volume meststoffen (-7,9%). Dat laatste was vooral een gevolg van lage voorraden na de geplande sluiting van Sigmundshall eind 2018. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs steeg met 10,3 procent en er was ook een positief wisselkoerseffect (+2,1%). De omzet in de beide Amerika's klom met 12,6 procent tot 571,2 miljoen euro, waarvan ruim de helft (+6,6%) door wisselkoerseffecten. Het volume klom met 2 procent en er was een breed gedragen prijsondersteuning (+4%). De afdeling landbouw groeide met 7 procent tot 461 miljoen euro en de ebitda klom met 31,1 procent tot 124,2 miljoen (26,9% ebitda-marge). De afdeling industrie groeide met 2,3 procent tot 281,8 miljoen euro, maar zag de ebitda met 8,6 procent terugvallen tot 58,5 miljoen (20,8% marge) door hogere transportkosten en 1,3 procent minder volume. De kleinere consumentenafdeling boekte 8,6 procent extra omzet (119,6 miljoen euro) en 63 procent extra ebitda (tot 16,4 miljoen of 13,7% marge). De afdeling lokale overheden groeide met 13,5 procent tot 400,6 miljoen euro, maar de ebitda klom beperkter (+3,5% tot 85,6 miljoen of een ebitda-marge van 21,4%) als gevolg van een ongunstige regionale mix en hogere transportkosten. K+S bevestigde de jaarverwachtingen van 700 à 850 miljoen euro ebitda en de eerste positieve vrije kasstroom sinds 2013. Dat moet om de hoge schuldgraad tegen eind 2020 te halveren tegenover medio 2017. Toen bedroeg de netto financiële schuld 5,6 keer de ebitda van de laatste twaalf maanden. Die verhouding is intussen gezakt naar 4,6 keer.ConclusieHet koersherstel van K+S na de publicatie van het eerstekwartaalrapport was van korte duur. Het management waarschuwde voor een plafonnerende vraag naar potas die de prijsstijging van de jongste twee jaar tot stilstand kan brengen. De waardering ligt in lijn met de sectorgenoten, tegen een ondernemingswaarde (ev) van 7,5 keer de verwachte ebitda 2019, maar de hoge schuldgraad wettigt het hogere risisicoprofiel. Advies: koopwaardig Risico: hoogRating: 1CKoers: 15,78 euroTicker: SDF GYISIN-code: DE000KSAG888Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 3,02 miljard euroK/w 2018: 38Verwachte k/w 2019: 13Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 1,6%