Bij de opsplitsing van het oude Gold Fields in Sibanye Gold (zie IB13A) en het nieuwe Gold Fields nam laatstgenoemde South Deep als enige Zuid-Afrikaanse mijn in de activa van de groep op. South Deep beschikt over een enorm reservepotentieel, maar de ontginning verloopt anders dan bij de meeste andere Zuid-Afrikaanse mijnen: ze is grotendeels gemechaniseerd en dus minder arbeidsintensief. De groep heeft relatief weinig ervaring met die productiemethode en dat breekt haar zuur op. Zelfs een ingehuurd team van Australische specialisten kon het tij niet keren.
...