Google liet vorige week twee keer van zich spreken. Het internetbedrijf maakte zijn kwartaalresultaten bekend en het verkocht Motorola Mobility, dat het pas twee jaar daarvoor had overgenomen. Google wilde zich als uitvinder van het Android-besturingssysteem voor smartphones en tablets ook lanceren in het hardwaresegment, maar dat draaide niet goed uit. Motorola kon zijn vroegere status nooit benaderen en de verliezen stapelden zich op. De stekker gaat er nu uit met de verkoop aan het Chinese Lenovo voor 2,9 miljard USD, terwijl Google in 2011 voor Motorola nog 12,4 miljard USD had betaald.
...

Google liet vorige week twee keer van zich spreken. Het internetbedrijf maakte zijn kwartaalresultaten bekend en het verkocht Motorola Mobility, dat het pas twee jaar daarvoor had overgenomen. Google wilde zich als uitvinder van het Android-besturingssysteem voor smartphones en tablets ook lanceren in het hardwaresegment, maar dat draaide niet goed uit. Motorola kon zijn vroegere status nooit benaderen en de verliezen stapelden zich op. De stekker gaat er nu uit met de verkoop aan het Chinese Lenovo voor 2,9 miljard USD, terwijl Google in 2011 voor Motorola nog 12,4 miljard USD had betaald.Op het eerste gezicht is het Motorola-avontuur een dure misrekening, maar er zijn positieve kanten aan. De verkoop is gunstig voor de marktpositie van Android. Google had zich niet populair gemaakt door ook actief te worden in hardware. Samsung reageerde daar erg gebeten op met de ontwikkeling van eigen software die afweek van de Android-standaard. Dat concurrentieprobleem is nu dus van de baan. Google krijgt er met Lenovo bovendien een sterke bondgenoot bij. De Chinese groep is de vijfde smartphoneproducent en koestert hoge ambities in het goedkopere marktsegment. Lenovo koos ook voor Android, wat de afhankelijkheid van Samsung vermindert. Ongeveer vier op de vijf smartphones die in 2013 werden verkocht, waren voorzien van het Android-besturingssysteem. Een andere positieve kant is dat de technologische patenten niet mee worden verkocht. De kwartaalomzet van Google dikte aan met 17%, tot 16,86 miljard USD. De aangepaste nettowinst ging met 13% vooruit, tot 12,01 USD per aandeel. Belangrijk was dat de advertentie-inkomsten uit de eigen websites met 22% zijn toegenomen. Google profiteert, net als Facebook, van de sterke groei van de mobiele-advertentiemarkt. In dat bedrijfsmodel zijn twee parameters belangrijk. Een eerste is het aantal betaalde clicks, of het aantal keren dat internetgebruikers een advertentie op Google aanklikken. Die maatstaf steeg in het vierde kwartaal met 31%. De vergoeding die adverteerders aan Google betalen of de kostprijs per betaalde click, daalde met 11% op jaarbasis. Dat was toch iets hoger dan verwacht. Zolang de lagere prijzen worden gecompenseerd door hogere volumes, is er geen vuiltje aan de lucht. Google voert in april ook de langverwachte splitsing van het aandeel door. Er wordt een nieuwe klasse C-aandelen gecreëerd, die geen stemrecht hebben maar wel kunnen worden gebruikt om overnames te financieren. Ook de aandelenopties die aan het personeel worden toegekend, zullen enkel nog in klasse C-aandelen worden omgezet. Elke aandeelhouder van een bestaand klasse A-aandeel ontvangt ook een klasse C-aandeel. Die vrij ingewikkelde constructie was nodig, omdat de oprichters de meerderheid van de stemrechten willen behouden. Google sloot 2013 af met een cashpositie van 58,7 miljard USD of ongeveer 175 USD per aandeel. ConclusieGoogle noteert tegen 5 à 6 keer de verwachte omzet en 23 keer de verwachte winst. Dat is duur, maar de waardering is wel een stuk minder exorbitant dan die van Facebook, dat zich steeds duidelijker als belangrijkste concurrent opwerpt. Toch geldt ook hier dat het stilaan tijd wordt om minstens gedeeltelijk winst te nemen.Advies: afbouwenRisico: gemiddeldRating: 4C