Sinds 3 april noteren er twee aandelenvarianten van het internetbedrijf Google op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Aan de houders van de stemgerechtigde klasse A-aandelen werden als dividend 330 miljoen nieuwe klasse C-aandelen uitgekeerd, die echter niet stemgerechtigd zijn. Een echt nadeel is dat niet, want het stemrecht van de A-aandelen is in de praktijk vrij beperkt. Dat komt omdat er ook nog B-aandelen bestaan, waarbij één aandeel tien stemrechten heeft. Die B-aandelen zijn niet beursgenoteerd en vooral in handen van de oprichters. Op die manier kunnen ze 56% van de stemrechten behouden met amper 15% van de aandelen.
...

Sinds 3 april noteren er twee aandelenvarianten van het internetbedrijf Google op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Aan de houders van de stemgerechtigde klasse A-aandelen werden als dividend 330 miljoen nieuwe klasse C-aandelen uitgekeerd, die echter niet stemgerechtigd zijn. Een echt nadeel is dat niet, want het stemrecht van de A-aandelen is in de praktijk vrij beperkt. Dat komt omdat er ook nog B-aandelen bestaan, waarbij één aandeel tien stemrechten heeft. Die B-aandelen zijn niet beursgenoteerd en vooral in handen van de oprichters. Op die manier kunnen ze 56% van de stemrechten behouden met amper 15% van de aandelen. Nasdaq zal de A-aandelen in de Nasdaq Composite-index in juni vervangen door C-aandelen, die de nieuwe referentie worden. Standard & Poor's zal dan weer beide opnemen in de S&P500, waardoor die 501 leden zal tellen. Ook bij fondsen en institutionele portefeuilles die Google aanhouden, zullen er de komende weken en maanden nog verschuivingen zijn. De stemgerechtigde A-aandelen noteren op het moment dat we dit schrijven 10 USD hoger dan de C-aandelen. Houders van C-aandelen hoeven zich geen zorgen te maken, want in de aandelenconstructie is een clausule opgenomen dat Google hen zal vergoeden als het prijsverschil te hoog oploopt. De splitsing komt er deels op vraag van de aandeelhouders, omdat de nominale waarde van Google te hoog was opgelopen. De oplossing die de oprichters hebben bedacht _ de creatie van een nieuwe aandelenklasse _ speelt echter vooral hen in de kaart. Nu kunnen C-aandelen worden gebruikt voor verloningen en overnames zonder hun machtspositie te verwateren. Belangrijk: het tickersymbool van de oude A-aandelen werd gewijzigd naar GOOGL. Het oude symbool GOOG staat voortaan voor de nieuwe C-aandelen. De recente kwartaalresultaten van Google werden niet zo gunstig onthaald. De vergoeding die adverteerders aan Google betalen - of de kostprijs per betaalde click - daalde met 9% op jaarbasis. De concurrentieslag in het domein van mobiele advertenties wordt op het scherp van de snee gestreden. Google moet, behalve met Yahoo! en Facebook, ook rekening houden met Microsoft. De internetgroep staat voor de uitdaging om een dominante rol te blijven spelen. Cruciaal daarbij is een leidende positie te behouden in het zoekmachinesegment en de dominantie van het Android-besturingssysteem voor mobiele toestellen te consolideren. Het aantal betaalde clicks of het aantal keer dat een advertentie wordt aangeklikt, klom 26% hoger. Daardoor steeg de omzet op jaarbasis met bijna 11%. De aangepaste nettowinst (6,27 USD per aandeel) steeg met 4,5% op jaarbasis, maar lag wel iets onder de prognoses. De eigen websites leverden 68% van de omzet en de partnersites droegen 22% bij. De verkoop van Motorola aan Lenovo had een gunstige impact op de brutomarge, die met 5,4% op kwartaalbasis en 3,4% op jaarbasis klom, tot 61,3%. Google sloot het eerste kwartaal af met 59,4 miljard USD aan liquiditeiten. ConclusieTegen 5,5 keer de verwachte omzet en 21 keer de verwachte winst is de waardering in absolute termen hoog, maar wel lager dan bij de andere spelers in het segment van de mobiele advertenties. Maar de recente correctie heeft het aandeel nog niet aantrekkelijk genoeg gemaakt om een adviesverhoging te verantwoorden. Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3C