D'Ieteren zag de vergelijkbare brutowinst met 15,8 procent stijgen, tot 226 miljoen euro. Daarmee klopt de groep haar verhoogde verwachtingen, die een winststijging van 10 tot 15 procent beloofden.
...