Eind 2017 sprongen de onderhandelingen over de overname van het Amerikaanse Dole af. Hoewel strategisch zinvol, zou de dure overname een stevige kapitaalverhoging meebrengen. De aandeelhouders reageerden dan ook opgelucht.
...

Eind 2017 sprongen de onderhandelingen over de overname van het Amerikaanse Dole af. Hoewel strategisch zinvol, zou de dure overname een stevige kapitaalverhoging meebrengen. De aandeelhouders reageerden dan ook opgelucht. Begin mei keerde het tij, na de onverwachte omzet- en winstwaarschuwing over het boekjaar 2017/2018 (tot 31 maart). De omzet daalde op jaarbasis met 1,7 procent tot 4,175 miljard euro. Maar vooral de daling van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda; zonder eenmalige elementen) met 3,8 procent tot 140,2 miljoen euro ontgoochelde. De rebitda-marge zakte van 3,4 naar 3,3 procent. Het bedrijf stelde toen nog voor het lopende boekjaar 2018/2019 een stijging van de recurrente bedrijfskasstroom met 10 procent voorop. De halfjaarcijfers over de periode van 1 april tot 31 oktober waren echter ontnuchterend. De omzet daalde met 3,6 procent tot 1,98 miljard euro (-3,2% zonder wisselkoerseffecten). In de afdeling Fresh was er een daling met 3,5 procent, tot 1,65 miljard euro. De afdeling Long Fresh, die de diepvriesafdeling Pinguïn en conservenafdeling Noliko omvat, liet een daling van 4,1 procent tot 334,9 miljoen optekenen.De rebitda ging 39,9 procent lager tot 41,2 miljoen euro, waarvan 21,7 miljoen bij Fresh (-49%) en 20,5 miljoen bij Long Fresh (-20,3%). De rebitda-marge verminderde van 3,3 naar 2,1 procent. De uitzonderlijk droge zomer drukte de rebitda met 9,7 miljoen euro. Daarnaast speelde de grote concurrentie bij Fresh (-10 miljoen euro). Tot overmaat van ramp kreeg Greenyard af te rekenen met de uitbraak van de gevaarlijke listeriabacterie in een fabriek in Hongarije door een probleem in een van de twee vriestunnels. Intussen is de fabriek weer opgestart. De voorlopige kostenraming is teruggebracht van 30 naar 28 miljoen euro. Greenyard doet er alles aan om het vertrouwen te herwinnen door strengere veiligheidsnormen te hanteren. Tot nog toe zijn er nog geen claims ingediend tegen Greenyard, maar de juridische onzekerheid zal wellicht nog jaren aanslepen. De nettoschuld klom de voorbije zes maanden met 99,3 miljoen euro tot 517,4 miljoen, en de verhouding tussen de nettoschuld en de rebitda van de voorbije twaalf maanden steeg door de fors lagere brutowinst van 2,8 tot 4,4 keer. Daarmee zijn de bankconvenanten (maximaal 3,5 keer) geschonden. Greenyard verkreeg in september een aanpassing van de convenanten tot 31 maart 2019, op basis van een verwachte daling van de rebitda voor het boekjaar met 25 procent. Enkele dagen later werd Horticulture, de kleinste maar meest rendabele afdeling (13,9% rebitda-marge), voor 120 miljoen euro verkocht. De opbrengst van de verkoop gaat naar het terugbetalen van een retailobligatie van 150 miljoen euro, die in juli 2019 vervalt. Greenyard bekijkt nog de verkoop van niet-kernactiva, en ook het verkopen en daarna huren van onroerend goed wordt overwogen. Het nettoresultaat dook 113 miljoen euro in het rood (+12,4 miljoen vorig jaar), mede door waardeverminderingen bij Long Fresh (29,2 miljoen euro), door de listeriabacterie (22,6 miljoen) en circa 47 miljoen op de verkoop van Horticulture.ConclusieHet aandeel van Greenyard is na de desastreuze zomermaanden in rustiger vaarwater terechtgekomen. Een recente analistendag herstelde het vertrouwen maar gedeeltelijk. De noodzakelijke margeverbetering moet plaatsmaken voor het indijken van de schuldenproblemen en de reputatieschade. De focus ligt noodgedwongen volledig op interne groei, mee met de klant. Het aandeel noteeert tegen 0,52 keer de boekwaarde, maar wel met een ondernemingswaarde (ev) van 9,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebtida) 2019.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 8,05 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 444 miljoen euroK/w 2018: 115Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -58%Koersverschil sinds jaarbegin: -59%Dividendrendement: 0,25%