Greenyard boekte in de eerste helft van zijn boekjaar (de periode van 1 april tot 30 september) een beter dan verwacht omzetcijfer van 2,15 miljard euro, of een omzetgroei van 8,6 procent. Dat cijfer impliceert een nog iets hogere groei in het tweede kwartaal, want na drie maanden bedroeg die 8,4 procent. Op vergelijkbare basis (zonder eenmalige elementen) steeg de omzet in het eerste semester met 6,8 procent, tegenover een verwachte toename met 3 procent. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact van 0,9 procent, vooral door het fors gedaalde Britse pond, terwijl de overname van Lutèce - een Nederlandse wereldspeler in champignonconserven - 2,8 procent extra omzet opleverde.
...