The Infrastructure Company, of TINC, wisselt sinds de beursgang in 2015 kalme en intensere investeringsperioden met elkaar af. Het vorige boekjaar 2018-2019 (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019) was erg rustig. Er werden slechts voor 20 miljoen euro nieuwe investeringen aangegaan. In het boekjaar 2017-2018 lag dat cijfer op 65,5 miljoen euro en in het jaar daarvoor werd voor 47,5 miljoen investeringen toegezegd.
...

The Infrastructure Company, of TINC, wisselt sinds de beursgang in 2015 kalme en intensere investeringsperioden met elkaar af. Het vorige boekjaar 2018-2019 (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019) was erg rustig. Er werden slechts voor 20 miljoen euro nieuwe investeringen aangegaan. In het boekjaar 2017-2018 lag dat cijfer op 65,5 miljoen euro en in het jaar daarvoor werd voor 47,5 miljoen investeringen toegezegd. De eerste helft van het boekjaar 2019-2020 was een recordperiode met 60 miljoen euro nieuwe verbintenissen, gespreid over twee projecten in Nederland. Het eerste project is een investering van 40 miljoen euro voor een participatie van 72,76 procent in het windpark Kroningswind. Het windpark van 80 megawatt zal worden gebouwd op het eiland Goeree-Overflakkee. De tweede verbintenis behelst 20 miljoen euro voor een uitbreiding van Glasdraad BV, het investeringsprogramma voor de uitrol van glasvezelnetwerken in dunbevolkte gebieden in Nederland. De marktwaarde van de negentien participaties bedroeg op 31 december 2019 315,4 miljoen euro, een klim met 48,3 miljoen euro of 18,1 procent tegenover 30 juni 2019. De projecten zijn gespreid over België (67%), Nederland (24%) en Ierland (9%). De nettoactiefwaarde klom van 331,3 miljoen euro naar 438,4 miljoen eind juni. Omgerekend per aandeel was er een daling van 12,15 euro naar 12,06 euro door de kapitaalverhoging met voorkeurrecht van in december 2019. TINC haalde 112,7 miljoen euro op dankzij de uitgifte van 9,09 miljoen aandelen tegen 12,4 euro per aandeel (11,4% korting). De kaspositie bedroeg op 31 december 119,9 miljoen euro. TINC had voor 59,5 miljoen euro aan uitstaande investeringstoezeggingen. De nettowinst steeg in de eerste halfjaar van 8,7 miljoen euro in het boekjaar 2018-2019 naar 10,2 miljoen, of van 0,32 naar 0,36 euro per aandeel. Het brutodividend van 0,50 euro per aandeel werd in oktober 2019 uitgekeerd. TINC trok in mei in ruil voor 5 miljoen euro zijn belang op in de operationele publiek-private samenwerking (pps) Prinses Beatrixsluis van 3,75 naar 37,5 procent. De pps loopt 27 jaar vanaf de ingebruikname van de sluis in november 2019. Daarnaast kondigde TINC in mei een investering aan van circa 16 miljoen euro in Ierland. In ruil krijgt men een minderheidsbelang in eenvpps die 543 sociale woningen zal bouwen in Ierland. De betaling zal gebeuren na de voorziene voltooiing van het project in de loop van 2021. Op 1 juli kondigde TINC een nieuwe investering aan van 12 miljoen euro, voor een meerderheidsbelang in Datacenter United, een Belgische specialist in datacenterdiensten. TINC gaf aan slechts een beperkte negatieve impact te verwachten van covid-19. Mogelijks zal er een beperkte afwaardering gebeuren op energieprojecten door de gedaalde elektriciteitsprijzen. Anderzijds zal er een beperkte en tijdelijke impact zijn op het vraaggestuurde deel van de portefeuille (28% van het totaal: zorgresidentie, parkeergarages, vakantiehuizen). TINC bevestigde het voornemen voor een stijging van het brutodividend met 1 eurocent tot 0,51 euro per aandeel. Het infrastructuurfonds blijft op zoek naar bijkomende investeringen in de bestaande markten, maar ook in de andere buurlanden.ConclusieHet aandeel van TINC bewees tijdens de beurspaniek in maart zijn statuut van rustige stabiele waarde. We zijn tevreden met de groeiversnelling van het afgelopen jaar en blijven het aandeel zien als een aantrekkelijk alternatief voor de defensieve obligatiebelegger. Het dividend is nagenoeg gegarandeerd door de langetermijncontracten. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 13,5 euroTicker: TINC BBISIN-code: BE0974282148Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 490,9 miljoen euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 3,8%