First Majestic besliste in het derde kwartaal een deel van de productie - 1,4 miljoen troy ounce zilver - niet te verkopen wegens de lage zilverprijs. Daardoor was er in die periode geen groei, maar dat werd rechtgezet in het vierde kwartaal. Dat leverde een omzet van 204,9 miljoen dollar op of 61 procent meer dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar steeg de omzet met meer dan 60 procent naar 584,1 miljoen dollar, een record.
...

First Majestic besliste in het derde kwartaal een deel van de productie - 1,4 miljoen troy ounce zilver - niet te verkopen wegens de lage zilverprijs. Daardoor was er in die periode geen groei, maar dat werd rechtgezet in het vierde kwartaal. Dat leverde een omzet van 204,9 miljoen dollar op of 61 procent meer dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar steeg de omzet met meer dan 60 procent naar 584,1 miljoen dollar, een record.First Majestic profiteerde van de hogere zilverprijs (+19%) en de bijdrage van Jerritt Canyon. De goudmijn in Nevada droeg vorig boekjaar ongeveer drie kwartalen bij aan de groepsomzet en leverde 69.000 troy ounce goud op. De productiekosten liggen nog boven 2.000 dollar per troy ounce door de investering in een installatie voor afvalverwerking, maar dat cijfer zal de komende kwartalen fors afnemen. First Majestic mikt voor 2022 op gemiddeld 1.503 tot 1.607 dollar per troy ounce. Daarmee zou de mijn comfortabel winstgevend zijn. De productie bij Jerritt Canyon komt momenteel van twee ondergrondse gebieden, SSX en Smith. In de tweede jaarhelft wordt West Generation opgestart en zullen de ondergrondse mijnen met elkaar worden verbonden. Voor Jerritt Canyon wordt dit jaar op een output van 100.000 troy ounce gerekend, bijna de helft meer als vorig jaar. Dat moet tegen 2024 oplopen tot bijna 200.000 troy ounce. First Majestic heeft nog drie Mexicaanse mijnen in portefeuille. Op groepsniveau bedroeg de output 8,6 miljoen troy ounce zilverequivalent, samengesteld uit 3,36 miljoen troy ounce zilver (+2% op jaarbasis) en 674.000 troy ounce goud (+24%). Dat bracht de output over het volledige boekjaar op 26,9 miljoen troy ounce zilverequivalent, 32 procent meer dan een jaar eerder. De zilverproductie steeg met 15 procent naar 12,84 miljoen troy ounce. De goudproductie lag met 192.000 troy ounce bijna dubbel zo hoog als een jaar eerder. Door de hogere investeringen in Jerritt Canyon stegen de productiekosten op groepsniveau met ongeveer een derde naar 18,85 dollar per troy ounce zilverequivalent. First Majestic mikt voor het lopende boekjaar op een output tussen 32,2 en 35,8 miljoen troy ounce zilverequivalent. Het middelpunt van die vork impliceert een productiegroei met meer dan een kwart. Met 12,2 tot 13,5 miljoen troy ounce zilver ogen de groeiprognoses bij zilver nog bescheiden, maar met een voorspelde output tussen 258.000 en 285.000 troy ounce bedraagt de verwachte groei bij goud 45 procent. De productiekosten zullen dit jaar dalen naar gemiddeld 17,42 dollar. Met een output van 13,5 miljoen troy ounce zilverequivalent was San Dimas vorig jaar de grootste mijn van de groep. Dat zal ook in 2022 het geval zijn met een voorspelde productie van 13,7 tot 15,2 miljoen troy ounce en lagere kosten. De Ermitaño-uitbreiding bij Santa Elena is in productie.De goud- en zilverdelver had eind vorig jaar 237,9 miljoen dollar in kas, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Het kwartaaldividend werd vastgelegd op 1 procent van de omzet. Het inkoopprogramma werd verlengd zodat First Majestic de komende twaalf maanden 10 miljoen aandelen zal inkopen of 3,8 procent van het totale aantal uitstaande aandelen. ConclusieFirst Majestic Silver oogt duur op basis van de winst van dit en vorig boekjaar, maar die zal de komende jaren substantieel stijgen naarmate de productie en de prijzen toenemen. De bijdrage van Jerritt Canyon en Ermitaño zal toenemen terwijl de productiekosten zullen dalen. First Majestic is financieel gezond zal de kasstromen vanaf dit jaar weer zien stijgen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,79 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3,6 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 55Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: 0,2%