Naar aanleiding van een bedrijfsbezoek en de opname van het aandeel in onze top vijf voor de tweede jaarhelft behandelen we nog eens de plantagegroep Sipef. De palmolieprijs zit sinds de piek begin 2011 rond 1300 USD per ton in een dalend patroon, dat in het najaar van 2014 nog versnelde door de enorme daling van de olieprijs. Daardoor viel de vraag vanuit de biodieselindustrie volledig weg. Bovendien waren er de voorbije jaren recordoogsten, van palmolie zelf, maar ook van soja, raapzaad en zonnebloem, de voornaamste concurrerende gewassen voor plantaardige oliën.
...

Naar aanleiding van een bedrijfsbezoek en de opname van het aandeel in onze top vijf voor de tweede jaarhelft behandelen we nog eens de plantagegroep Sipef. De palmolieprijs zit sinds de piek begin 2011 rond 1300 USD per ton in een dalend patroon, dat in het najaar van 2014 nog versnelde door de enorme daling van de olieprijs. Daardoor viel de vraag vanuit de biodieselindustrie volledig weg. Bovendien waren er de voorbije jaren recordoogsten, van palmolie zelf, maar ook van soja, raapzaad en zonnebloem, de voornaamste concurrerende gewassen voor plantaardige oliën. De palmolieprijs strandde op jaarbasis in 2015 op 622 USD per ton, 24,2% lager dan in 2014 met 821 USD per ton. In de eerste maanden van dit jaar herstelde de prijs echter, afgerond van 510 naar 740 USD per ton. Onder meer onder invloed van de verminderde productie dankzij de nadelige gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Sipef ondervond zelf ook hinder, vooral in Zuid-Sumatra, en de productie steeg in de eerste vijf maanden minder dan verhoopt, met 6,32%, tot 115.231 ton, waarvan +5,76% (92.015 ton) voor de eigen productie. Daarmee doet het bedrijf nog altijd beter dan de doelstelling om de komende tien jaar een jaarlijkse productiegroei met 5% te halen (+8,4% in 2015). De algemene verwachting voor de tweede jaarhelft is dat de productie verder zal toenemen. Samen met een vrij zwakke vraag wordt voor de rest van het jaar gemikt op een palmolieprijs rond het huidige niveau. Dat moet volstaan om een licht beter resultaat neer te zetten dan vorig jaar, toen de nettowinst met 59,8% zakte, naar 21,1 miljoen USD. Sipef verkocht intussen 50% van de verwachte jaarproductie tegen 703 USD per ton, vergeleken met 51% tegen 750 USD per ton. De langetermijnvooruitzichten voor palmolie blijven onverminderd positief. De voorbije twintig jaar verdubbelde het verbruik van plantaardige oliën ruimschoots, van 93,1 miljoen ton in 1995 tot 201,7 miljoen ton in 2015. Het aandeel van palmolie steeg van 16 naar 30%, waardoor het verbruik over die periode verviervoudigde. Het aandeel van soja steeg van 21 naar 23%, en dat van raapzaadolie van 11 naar 13%. Gezien de schaarste van de landbouwgrond, heeft palmolie het enorme voordeel dat er meer opbrengst is per hectare (ha): 3,62 ton per ha, tegenover 0,8 ton per ha voor raapzaad en 0,3 ton per ha voor soja. Bovendien behoeft palmolie beduidend minder energie, meststoffen en pesticiden, en staat de beschikbare grond, in tegenstelling tot soja, in Noord- en Zuid-Amerika niet in concurrentie met granen. Cruciaal is ook dat voor de rendementsverbetering (opbrengst per ha) het hoogste opwaartse potentieel ook bij palmolie zit. Gezien de levenscyclus van palmbomen van 25 jaar, duurt het veel langer voor de nieuwste zaden een invloed hebben op de productiecijfers. Sipef haalt al een rendement per ha van ruim 5 ton en in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) zelfs meer dan 6 ton. De groep beschikte eind 2015 over 55.935 ha, waarvan 75% in Indonesië en 24% in PNG, met 82% in palmolie, 14% in rubber, 3% in thee en 1% bananen. Het komende decennium neemt de beplante oppervlakte toe tot 71.400 ha, vooral dankzij de uitbreiding van Musi Rawas (Zuid-Sumatra) tot 18.475 ha (2523 ha beplant eind 2015). Daarnaast hoopt Sipef bijkomend 15.000 ha te verwerven via de uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van eigen plantages. De oversteek naar 100.000 ha moet daarna komen van een tweede uitbreidingsfase in Musi Rawas. ConclusieSipef noteert goedkoop tegen nauwelijks 8800 USD per beplante hectare, terwijl bij recente transacties tussen 13.000 en 15.000 USD per hectare werd betaald. Bovendien denken we dat de meerjarige winstbodem is bereikt en blijven de langetermijnvooruitzichten zeer positief. We zien Sipef dan ook als een vaste portefeuillewaarde voor de komende jaren.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B