Met een bedrijfswinst van 298 miljoen euro en een onderliggende marge van 8,8 procent bleef Vestas in het vierde kwartaal iets onder de verwachtingen. Een donderslag bij heldere hemel zijn die resultaten niet. Ze dragen nog de sporen van de sterke daling van de turbineprijzen in 2017. De projecten die toen werden besteld tegen dalende prijzen, zijn pas eind vorig jaar opgeleverd. Het management wijst erop dat zo in het laatste kwartaal van 2018 vrij veel projecten met relatief lage marges zijn opgeleverd, waardoor de bedrijfswinst 23 procent lager lag dan in dezelfde periode van vorig jaar.
...