De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (NASM), opgericht door de familie Van der Vorm in Rotterdam in 1873, zegt u meer dan waarschijnlijk niets. Maar het is wel de start van de huidige portefeuillemaatschappij HAL Trust. Een lange traditie is een van de raakvlakken met onze Ackermans & van Haaren (AvH), zoals we een maand geleden al hebben aangegeven (zie IB18AB). Andere gelijkenissen tussen AvH en HAL Trust zijn de mengeling van de genoteerde en niet-beursgenoteerde belangen (bij HAL zowat fiftyfifty), een langetermijnvisie met een actieve rol in de bedrijfsvoering ('hands-on'), met als gevolg een focus op een beperkt aantal bedrijven en sectoren....