De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (NASM), opgericht door de familie Van der Vorm in Rotterdam in 1873, klinkt u wellicht niet bekend in de oren. Maar het is wel de start van de huidige portefeuillemaatschappij HAL Trust. Dat het een lange traditie heeft, is een van de raakvlakken met onze Ackermans & van Haaren (AvH). Andere gelijkenissen tussen AvH en HAL Trust zijn de mengeling van de genoteerde en niet-beursgenoteerde belangen (bij HAL zowat fiftyfifty), een langetermijnvisie met een actieve rol in de bedrijfsvoering (hands-on), met als gevolg een focus op een beperkt aantal bedrijven en sectoren. Terwijl AvH de plak zwaait bij DEME (v...