De sterke prestaties in de recyclage- en katalysatorendivisie compenseerden de gedaalde vraag naar batterijmaterialen. Daardoor bleef de recurrente bedrijfswinst nipt onder het recordniveau van 2018. Die resultaten vielen bij beleggers echter op een koude steen omdat zij, niet ten onrechte, vooral wakker liggen van de batterijmaterialendivisie, die de belangrijkste motor van de winstgroei moet worden. Die divisie gaat door een stevige dip, zonder dat een snel herstel te verwachten valt. De stevige remonte van het aandeel in het voorbije halfjaar bleek dus iets te voortvarend.
...

De sterke prestaties in de recyclage- en katalysatorendivisie compenseerden de gedaalde vraag naar batterijmaterialen. Daardoor bleef de recurrente bedrijfswinst nipt onder het recordniveau van 2018. Die resultaten vielen bij beleggers echter op een koude steen omdat zij, niet ten onrechte, vooral wakker liggen van de batterijmaterialendivisie, die de belangrijkste motor van de winstgroei moet worden. Die divisie gaat door een stevige dip, zonder dat een snel herstel te verwachten valt. De stevige remonte van het aandeel in het voorbije halfjaar bleek dus iets te voortvarend.Beleggers schrokken van de fel gedaalde marges, waardoor de recurrente bedrijfswinst van de batterijdivisie 29 procent lager ging. Umicore wijt die margedaling aan de gestegen kosten, door de uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast neemt de fel gedaalde kobaltprijs een hap uit de verkoop van geraffineerd kobalt, en krijgen de materialen met een hoog kobaltgehalte harde concurrentie van producenten die veel goedkoper maar onethisch gewonnen kobalt gebruiken. De lagere marges wijzen dus niet op dalende volumes of een verzwakte marktpositie, want de verkoop van autobatterijmaterialen volgt netjes de stijging van de mondiale verkoop van elektrische auto's. Die markt steeg vorig jaar slechts met 7 procent, omdat de afbouw van het subsidiebeleid de verkoop op de Chinese markt onderuithaalde. Voor dit jaar verwacht Umicore geen herstel op de Chinese markt, maar op de langere termijn blijft China wel mikken op een elektrificatie van het wagenpark. De Europese markt zal vanaf 2021 snel aantrekken door de strengere emissienormen. Beleggers moeten dus nog even geduld oefenen vooraleer deze divisie onder stoom komt.De focus van beleggers op het batterijverhaal zet de sterke prestaties van de andere divisies onterecht in de schaduw. De verkoop van katalysatoren en de recyclage leveren elk zowat een derde van de bedrijfswinst en genieten van mooie perspectieven op de langere termijn. De katalysatorendivisie boekte een 7 procent hogere omzet en een 10 procent hogere winst, ondanks de recessie in de auto-industrie. Dankzij een zeer sterke marktpositie en strengere milieunormen zal Umicore nog veel plezier beleven aan deze divisie. Het jaar werd nog het meest gered door de recyclagedivisie, die de bedrijfswinst over heel 2019 met 40 procent zag stijgen. In de tweede helft van 2019 verdubbelde de winst zelfs, vooral dankzij scherpe prijsstijgingen van metalen die Umicore recycleert. Die prijsstijgingen zetten door, zodat 2020 zich veelbelovend aankondigt voor deze divisie, omdat ook de aanvoerstromen van te recycleren materiaal goed zitten. Op welke winst het in 2020 verwacht, wil Umicore zich nog niet vastpinnen. Het zegt enkel dat de omzet en de winst zullen stijgen, op voorwaarde dat het coronavirus de economie geen langdurige schade toebrengt. Op langere termijn blijft het management ervan overtuigd dat de focus op schone mobiliteit en recyclage verdere groei brengt. Umicore wijst erop dat de bedrijfswinst sinds 2015 met gemiddeld 10 procent per jaar groeit, ondanks de stagnatie vorig jaar. ConclusieEen haperende vraag en gestegen kosten hebben een onverwacht grote tik uitgedeeld aan de beloftevolle batterijdivisie, terwijl herstel pas richting 2021 te verwachten valt. Dankzij aanhoudend sterke prestaties van de recyclage en katalysatoren zit er dit jaar een bescheiden winstgroei in. Op langere termijn blijven de vooruitzichten uitstekend, wat zich vertaalt in een relatief hoge koers-winstverhouding van 28. Het advies gaat naar 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 42,4Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 11,5 miljard euroK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 1,7%