2,85 EUR - 1D
...

2,85 EUR - 1DHet boekjaar 2012-2013, dat op 30 juni eindigde, zal zeker niet de geschiedenis ingaan als het meest succesvolle voor de derde grootste goudproducent van Zuid-Afrika. Als gevolg van de sociale onrust in de mijnbouwsector moest Kusasalethu, een van de belangrijkste mijnen van de groep, vorig najaar enkele weken de productie staken. Dit voorjaar kwam daar de afslachting van de goudprijs bovenop. Harmony is een van de weinige bedrijven die nog niet rapporteert volgens de nieuwe kostendefinities die door de Word Gold Council (WGC) werden vastgelegd. De groep houdt het voorlopig bij de operationele (kas)productiekosten, die noch rekening houden met de investeringen die dienen om de productie en de reserves op (minstens) hetzelfde peil te houden, noch met andere niet-operationele kosten. Die kasproductiekosten bedroegen in het vierde kwartaal 1156 USD per troy ounce en over het volledige boekjaar gemiddeld 1154 USD/ounce. We mogen er dan ook gerust van uitgaan dat de totale productiekosten, zeker in het vierde kwartaal (april tot juni), boven de gemiddelde ontvangen goudprijs van 1406 USD/ounce lagen. Op kwartaalbasis daalde de prijs van een ounce goud met 14% in dollar (USD) en met 9% in Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). Harmony leed in het vierde kwartaal een operationeel verlies van 350 miljoen USD. Het grootste deel van dat bedrag valt toe te schrijven aan afboekingen. Zo werd de boekwaarde van de 50%-participatie in Hidden Valley (Papoea-Nieuw-Guinea) met 268 miljoen USD verminderd. Daar kwam nog een extra belastingfactuur van 55 miljoen USD bovenop. Harmony realiseerde wel een positieve operationele kasstroom van 10 miljoen USD. Over het volledige boekjaar dook de gouddelver 303 miljoen USD in het rood, tegenover een operationele winst van 266 miljoen USD een jaar eerder. Op jaarbasis bedroeg de operationele kasstroom 325 miljoen USD. De tijdelijke sluiting van Kusasalethu zorgde ook voor een daling van de goudproductie met 2,5% op jaarbasis, tot 1,137 miljoen troy ounce. Indien geen rekening wordt gehouden met deze mijn, dan zou de groep 7% meer goud hebben geproduceerd. Wegens veiligheidsproblemen moest ook de naburige Tshepong-mijn een tijd worden gesloten. In het vierde kwartaal was er wel een vooruitgang van de groepsproductie met 12% op jaarbasis, tot 276.109 troy ounce. De lagere output, gekoppeld aan de daling van de goudprijs, deed de kwartaalomzet met 24% terugvallen, tot 369 miljoen USD. Op jaarbasis bleef de schade beperkt tot 7,7%. Harmony slaat het eindejaarsdividend over, waardoor aandeelhouders het enkel met een tussentijds dividend moeten stellen. Het zogenoemde Project 400 om kosten te besparen, loopt als een trein, niet in het minst door de 1200 ontslagen. De kapitaaluitgaven voor het pas gestarte boekjaar 2013-2014 worden met 2,1 miljard USD teruggeschroefd, tot 3 miljard ZAR. Eén van de grootste slachtoffers is het Wafi-Golpu koper- en goudproject, net als Hidden Valley eveneens in PNG gelegen. De Zuid-Afrikanen gaan de komende 2 jaar proberen om een klein project op poten te zetten dat modulair wordt opgebouwd. Dit zal worden gefinancierd uit de bestaande kasstromen en pas nadien kan worden overwogen om externe financiering te zoeken om het project uit te breiden. Harmony had op het einde van het boekjaar 209 miljoen USD in kas. Daar stond een schuldpositie van 255 miljoen USD tegenover. Grote groeiverhalen zijn voorlopig out in de mijnbouwsector. Kapitaaldiscipline is de nieuwe maatstaf geworden. De loononderhandelingen in Zuid-Afrika verlopen opnieuw bijzonder moeilijk, zodat nieuwe sociale onrust en langdurige werkonderbrekingen nooit veraf zijn. Dit vormt een extra risicofactor in een sector waar de operationele risico's altijd vrij hoog zijn. Harmony, dat dit jaar 60% van zijn beurswaarde verloor, blijft speculatief koopwaardig omwille van de lage waardering (0,4 keer de boekwaarde), gekoppeld aan de gezonde financiën en het beperkte neerwaarts potentieel van de goudprijs. Beperk de positie (1D).Speculatief koopwaardig