De recentste kwartaalresultaten van Harmony Gold vielen tegen en door operationele problemen bij de grootste mijn van de groep is er geen beterschap in zicht. De goede exploratieresultaten in Papoea-Nieuw-Guinea zijn weliswaar een lichtpuntje, maar zullen op korte termijn weinig kunnen bijdragen. Harmony moest in het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2014-2015 een verlies van 496 miljoen Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) of 44 miljoen USD opbiechten. Een kwartaal eerder dook de mijngroep 266 miljoen ZAR in het rood. De productie viel op kwartaalbasis met 1% terug, tot bijna 272.000 ounce, terwijl op een output van 300.000 ounc...

De recentste kwartaalresultaten van Harmony Gold vielen tegen en door operationele problemen bij de grootste mijn van de groep is er geen beterschap in zicht. De goede exploratieresultaten in Papoea-Nieuw-Guinea zijn weliswaar een lichtpuntje, maar zullen op korte termijn weinig kunnen bijdragen. Harmony moest in het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2014-2015 een verlies van 496 miljoen Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) of 44 miljoen USD opbiechten. Een kwartaal eerder dook de mijngroep 266 miljoen ZAR in het rood. De productie viel op kwartaalbasis met 1% terug, tot bijna 272.000 ounce, terwijl op een output van 300.000 ounce werd gehoopt. De gemiddelde goudprijs daalde tijdens het kwartaal met 2% in ZAR en met 6% in USD. Er werd ook 12% minder goud verkocht, waardoor de groepsomzet met 18,7% daalde, tot 327 miljoen USD. De totale productiekosten klommen met 1,4%, tot 1262 USD. In ZAR bedroeg de toename zelfs 5%, waardoor Harmony operationeel verlieslatend was. De boosdoener heet Kusasalethu, de grootste Zuid-Afrikaanse mijn van de groep, waarvan werd verwacht dat ze 50.000 ounce goud zou produceren. Uiteindelijk bleef de output steken op amper de helft. De productie lag in december twee weken stil nadat de illegale mijnbouw moest worden aangepakt. Kusasalethu is al twee jaar verlieslatend, maar zou na een zware herstructurering tegen juni al opnieuw positieve kasstromen moeten genereren. Eind februari sloeg het noodlot echter opnieuw toe, toen een brand uitbrak die veel schade aanrichtte. De kans is dan ook groot dat de productiedoelstelling voor het lopende boekjaar niet worden gehaald.Harmony mikte op een output van 1,1 tot 1,2 miljoen troy ounce en een gemiddelde totale productiekostprijs van 1150 tot 1250 USD. Na een koersdaling met 26% vorig jaar werd 2015, in het zog van een aantrekkende goudprijs, goed ingezet. De terugval van de goudprijs, gekoppeld aan het slechte nieuws rond Kusasalethu, leidden tot een terugval richting het historische dieptepunt van november vorig jaar. Bij het Golpu-koper- en goudproject in Papoea-Nieuw-Guinea zijn de exploratieresultaten veelbelovend. Harmony beschikt, net als joint-venture partner Newcrest, over een aandeel van 50% in het project. Later moet nog een deel worden afgestaan aan de overheid. De haalbaarheidsstudie moeten eind dit jaar worden afgerond. Een productiestart komt er ten vroegste in 2020. De mijn beschikt, naast 20 miljoen ounce aan goudreserves, nog over 9,4 miljoen ton koperreserves. Harmony had op het einde van vorig kwartaal een nettoschuldpositie van 1,75 miljard ZAR of 151 miljoen USD. De ontwikkeling van Golpu zal handenvol geld kosten. Harmony wil ze gedeeltelijk financieren met de lopende kasstromen. Nieuwe schulden aangaan of het vooraf verkopen van de deel van de koperproductie behoort eveneens tot de mogelijkheden. ConclusieDe historisch lage waardering van Harmony (0,3 keer de boekwaarde) is toe te schrijven aan een combinatie van factoren. Operationeel zit het niet mee en de vooruitzichten zijn bovendien erg onzeker. Op korte en middellange termijn kan enkel een stijging van de goudprijs soelaas brengen. Advies: kopenRisico: hoogRating: 1C