Tegenover de dollar (USD) zakte de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) naar het laagste niveau ooit. Een interessant neveneffect voor de mijnbouwsector is dat de prijzen van de edelmetalen in lokale valuta wel flink stijgen. Zo schoot de goudprijs voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 17.000 ZAR. Dat illustreert dat goud eerder als valuta dan als een grondstof moet worden beschouwd. De huidige situatie is mooi meegenomen voor de uitbaters van Zuid-Afrikaanse goudmijnen, die hun kosten in ZAR boeken, maar de opbrengsten uit de goudverkoop in USD realiseren.
...

Tegenover de dollar (USD) zakte de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) naar het laagste niveau ooit. Een interessant neveneffect voor de mijnbouwsector is dat de prijzen van de edelmetalen in lokale valuta wel flink stijgen. Zo schoot de goudprijs voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 17.000 ZAR. Dat illustreert dat goud eerder als valuta dan als een grondstof moet worden beschouwd. De huidige situatie is mooi meegenomen voor de uitbaters van Zuid-Afrikaanse goudmijnen, die hun kosten in ZAR boeken, maar de opbrengsten uit de goudverkoop in USD realiseren. Harmony lijkt daarvan op korte termijn het meest te profiteren. De derde goudproducent van Zuid-Afrika realiseert ongeveer 90% van de goudproductie in het thuisland en kon ook in het voorbije kwartaal al profiteren van hogere kasstromen. In de drie maanden tot 30 september, het eerste kwartaal van het boekjaar 2016, was er een vrije kasstroom van 122 miljoen ZAR. Het lopende kwartaal en ook volgend jaar zal dat cijfer nog beduidend hoger liggen, want de goudprijs in ZAR is nog verder toegenomen, terwijl de kosten dalen. De kosten om de output op het huidige niveau te handhaven (AISC), daalden met bijna 3%, tot 466.061 ZAR per kilogram. In USD was er een daling met 9,5%, tot 1115 USD. Bij de Zuid-Afrikaanse ondergrondse mijnen was de vooruitgang het grootst met 7% in ZAR en 14% in USD, tot 1040 USD. De Zuid-Afrikaanse productie klom met 17%, tot 246.790 ounce. Er werden niet alleen meer ertsen verwerkt, maar ook de grades (opbrengsten) lagen hoger. Vanwege de lagere bijdrage van Hidden Valley in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) bleef de toename van de groepsproductie (281385 troy ounce) steken op 10%. Harmony sloot het eerste kwartaal af met 1,49 miljard ZAR aan liquiditeiten. Daar stond een schuld van 4,1 miljard ZAR tegenover. Eerder deze maand besliste Harmony om iets meer dan een kwart van de uitstaande groepsschuld (1,1 miljard ZAR) terug te betalen. De resterende schuld nam daardoor af tot 3 miljard ZAR. Na twee jaar focussen op het herstructureren van de mijnen en het verlagen van de kosten mag Harmony eindelijk terug naar de toekomst kijken. Het eerste kwartaal was nog wel verlieslatend door een boekverlies op een uitstaande lening in USD, die uitgedrukt in ZAR dus zwaarder werd. Tegenover het nettoverlies van 40 miljoen USD stond wel een positieve operationele kasstroom van 56 miljoen USD. Harmony bereikte een loonovereenkomst met de vakbonden, wat niet onbelangrijk is in een land waar loonkosten de helft van de totale productiekost uitmaken. Op korte termijn is het uitkijken naar de haalbaarheidsstudie van Golpu, die deze maand wordt afgerond en waarvan de resultaten begin volgend jaar zullen worden bekendgemaakt. Golpu is een goud- en koperproject in PNG (50% joint venture met Newcrest) met 9,3 miljoen ton koperreserves en 20,2 miljoen ounce aan goudreserves. ConclusieHarmony beweegt de jongste weken wild op en neer, waarbij een klim met 30% wordt gevolgd door een prijsdaling met 20%. Dat is vooral te wijten aan het eindejaarfenomeen van de taxselling, waarbij Amerikaanse investeerders hun verlieslatende aandelenposities fiscaal kunnen inbrengen. Tegen minder dan 0,2 keer de boekwaarde is het aandeel spotgoedkoop.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C