Bij de jaarrapportering 2015 spiegelde ArcelorMittal de belegger nog een somber beeld voor, met een verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2016 van minstens 4,5 miljard dollar (na een ontgoochelende 5,23 miljard dollar in 2015).
...

Bij de jaarrapportering 2015 spiegelde ArcelorMittal de belegger nog een somber beeld voor, met een verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2016 van minstens 4,5 miljard dollar (na een ontgoochelende 5,23 miljard dollar in 2015). In het voorjaar van 2016 volgde een zware kapitaalverhoging van 3,1 miljard dollar (70% extra aandelen), tegen een historisch lage koers van 2,2 euro per aandeel. Dankzij de forse kapitaalinjectie en 1,4 miljard dollar opbrengst uit de verkoop van activa, slaagde de staalreus erin de nettoschuld met 4,6 miljard dollar terug te dringen tot 11,1 miljard dollar, het laagste niveau sinds de fusie tussen Arcelor en Mittal Steel in 2006.Een tweede ondersteunend element was het feit dat China schoorvoetend werk begint te maken van het snoeien in de chronische overcapaciteit. Bovendien leidde lobbywerk van westerse staalbedrijven in 2016 tot allerlei anti-dumpingmaatregelen door de Verenigde Staten en Europa, die de jarenlange val van de staalprijzen stopte. Het vierde kwartaal viel daardoor iets beter mee dan verwacht. De hoeveelheid verscheept staal steeg tegenover het vierde kwartaal van 2015 met 1,6 procent tot 20 miljoen ton. Op jaarbasis is er een daling met 0,8 procent tot 83,9 miljoen ton, vooral dankzij Brazilië (-6,8%) en Europa (-1,1%). De staalreus presteerde daarmee slechter dan de wereldmarkt, die met 1 procent groeide.De gemiddelde staalprijs herstelde in het vierde kwartaal met 3,5 procent, maar kromp op jaarbasis nog met 9 procent. De gerealiseerde verkoopprijs in ijzererts herstelde met 51,7 procent in het vierde kwartaal en met 4,8 procent op jaarbasis. De groepsomzet steeg in het vierde kwartaal met 1 procent tot 14,1 miljard dollar, maar daalde op jaarbasis met 10,7 procent tot 56,8 miljard dollar. Beter nieuws was er op het gebied van de bedrijfskasstroom (ebitda), die in het vierde kwartaal klom naar 1,66 miljard dollar (1,61 miljard dollar verwacht en 1,1 miljard dollar in 2015). Voor 2016 is er een toename met 20 procent tot 6,26 miljard dollar, een stuk boven het initieel vooropgestelde minimum van 4,5 miljard dollar. De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 403 miljoen dollar en 1,78 miljard dollar voor 2016, tegenover een nettoverlies van respectievelijk 6,69 miljard en 7,95 miljard dollar in 2015.De groep verwacht in 2017 een stijging van de wereldvraag van 0,5 tot 1,5 procent. Als blijk van het toegenomen vertrouwen stijgt het investeringsbudget met 0,5 miljard dollar, tot 2,9 miljard dollar. Mogelijk is er vanaf 2018 opnieuw ruimte voor een dividenduitkering. Er komt later dit jaar een omgekeerde aandelensplitsing, waarbij drie bestaande aandelen worden omgeruild in één nieuw aandeel.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal steeg bijna 10 procent op de jaarcijfers. Ondanks de forse koersstijging van het afgelopen jaar blijft het aandeel te behouden. De duurzaamheid van het prijsherstel hangt samen met de Chinese daadkracht in het afslanken van de overcapaciteit. De balans verbeterde aanzienlijk en de waardering is nog niet te duur, tegen 14 keer de verwachte winst 2017 en 6 keer de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda).Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BMunt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 26,6 miljard dollarK/w 2016: 19Verwachte k/w 2017: 14Koersverschil 12 maanden: +236%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: -