In het verhaal over de eeuwigdurende herstructurering bij Agfa krijgt het jaar 2020 een dik hoofdstuk. Er was de covid-19-crisis, die vooral in de printactiviteiten hard toesloeg. Er werd werk gemaakt van besparingen en efficiëntieverbeteringen. Een andere mijlpaal was de verkoop van een deel van IT Healthcare voor 975 miljoen euro. De eindbalans van 2020 oogde niet geweldig, maar de resultaten bleven in moeilijke omstandigheden redelijk overeind. De omzet daalde met 13 procent, de aangepaste bedrijfscashflow kromp met 35 procent en de aangepaste bedrijfswinst halveerde ruim. Daarmee bleef het bedrijf in lijn met de getemperde verwachtingen. Op het einde van de rit rapporteerde Agfa een nettoverlies van 98 miljoen euro bij de voortgezette activiteiten, ...

In het verhaal over de eeuwigdurende herstructurering bij Agfa krijgt het jaar 2020 een dik hoofdstuk. Er was de covid-19-crisis, die vooral in de printactiviteiten hard toesloeg. Er werd werk gemaakt van besparingen en efficiëntieverbeteringen. Een andere mijlpaal was de verkoop van een deel van IT Healthcare voor 975 miljoen euro. De eindbalans van 2020 oogde niet geweldig, maar de resultaten bleven in moeilijke omstandigheden redelijk overeind. De omzet daalde met 13 procent, de aangepaste bedrijfscashflow kromp met 35 procent en de aangepaste bedrijfswinst halveerde ruim. Daarmee bleef het bedrijf in lijn met de getemperde verwachtingen. Op het einde van de rit rapporteerde Agfa een nettoverlies van 98 miljoen euro bij de voortgezette activiteiten, vooral als gevolg van de eenmalige herstructureringskosten van 88 miljoen euro. Noteer echter dat herstructureringskosten bij Agfa geen éénmalig, maar een permanent karakter hebben. Dit jaar moet beterschap brengen. In de eerste helft zal Agfa nog kampen met de naweeën van de coronacrisis, maar in de tweede helft verwacht het management een herstel in de meeste divisies, behalve in de divisie radiologie. In 2020 daalde de vraag naar medische film in vele regio's omdat niet-covid-19-gerelateerde zorg werd uitgesteld. De nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China zorgden voor extra omzet- en prijsdruk in de radiologie. Die tegenwinden kunnen in 2021 nog niet worden gecompenseerd door de groei en het stijgende marktaandeel in de directe radiografie.In de andere divisies kunnen de groeimotoren, zoals de software voor het beheer van medische beelden in ziekenhuizen en de grootformaatprinters, de kar trekken. De grafische divisie blijft het zorgenkind. De huidige prijsniveaus in de industrie zijn volgens Agfa niet houdbaar. Om de winstgevendheid te verbeteren, houdt het bedrijf het businessmodel tegen het licht. Het productaanbod wordt vereenvoudigd en twee drukplatenfabrieken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen dicht. Verhogingen van de grondstofprijzen worden sneller doorgerekend aan de klant. In januari kondigde Agfa aan die divisie onder te brengen in een aparte juridische structuur. Dat kan de voorbode zijn van een definitieve oplossing zoals een verkoop van de grafische activiteiten. De andere activiteiten zullen op middellange termijn minstens herstellen van de covid-19-crisis, of er zelfs voordeel bij halen, verwacht het bedrijf.Het management benadrukt het geloof in de toekomst door voor 50 miljoen euro aandelen in te kopen. Op die manier kunnen de aandeelhouders, die al lang van een dividend verstoken blijven, ook delen in de winst van de gedeeltelijke verkoop van de IT Healthcare-divisie. Op een beurskapitalisatie van 688 miljoen euro is 50 miljoen meer dan een symbolische geste. Agfa gebruikt 350 miljoen euro om de pensioenverplichtingen beter te financieren of af te bouwen. Tegen 2026 moet dat de kasuitstroom voor pensioenen doen dalen van 80 miljoen euro naar 50 miljoen euro. De rest van de 975 miljoen euro staat nog op de rekening, zodat het bedrijf over een netto kaspositie van 561 miljoen euro beschikt.ConclusieAgfa komt de covid-19-crisis relatief goed door en rekent vooral in de tweede helft van dit jaar op herstel. Alle divisies zouden op middellange termijn zelfs voordeel kunnen puren uit de crisis, behalve de grafische divisie, het zorgenkind van de groep. Rekening houdend met de pensioenschulden bedraagt de bedrijfscashflow ongeveer 10 keer de ondernemingswaarde. Dat is fair. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 3,98 euroTicker: AGE:BBISIN-code: BE0003755692Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 688 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +17%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: -